Маргарита, измените свою фамилию

0 людей подписали. Следующая цель: 15 000


Учитывая , что Маргарита Симонян вспоминает о своих армянских корнях, и упоминание о них использует исключительно в тех случаях, когда пытается навредить интересам Армении, требуем у неё изменить фамилию ( убрать"Ян") и никогда больше не пытаться ассоциироваться с Арменией и армянами. Для нас имидж нашей страны и народа важен, а Маргарита Симонян явно его портит

Մարգարիտա փոխիր ազգանունդ !

Հաշվի առնելով, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը իր հայկական արմատների մասին հիշում , և դրանց մասին հիշատակումը օգտագործում է բացառապես այն դեպքերում, երբ փորձում է վնասել Հայաստանի շահերին, պահանջում ենք նրան փոխել ազգանունը(հեռացնել «յանը») և այլևս երբեք չոքրձել ասոցացվելն Հայաստանի և հայերի հետ։ Մեզ համար մեր երկրի և ժողովրդի իմիջը կարևոր է, իսկ Մարգարիտա Սիմոնյանը ակնհայտորեն փչացնում է այն

Խնդրում ենք ստորագրելուց բացի նաև կիսվել սոցիալական ցանցերում։ Կիսվելիս պարտադիր տեղադրեք նաև այս հայերեն տեքստը