Victory

No tanqueu la Platja de l'Eixample - #TorredeLesAigües

This petition made change with 2,073 supporters!


*Ver abajo para Castellano // *Scroll down for English

No tanqueu la Platja de l'Eixample - #TorredeLesAigües

Tot els estius des del 1987, els Jardins de la Torre de les Aigües s'han transformat en la Platja de l'Eixample, una platja dins de la ciutat amb una piscina poc profunda perfecte per a nens i nenes petites. Aquest any, sense previ avís, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit no obrir l'espai al públic, després d'una denúncia d'un resident local sobre els nivells de soroll. Els sotasignats demanem que el consell reverteixi aquesta decisió perquè la Torre de les Aigües és un oasi únic per a les famílies de la ciutat durant els sofocants mesos d'estiu.

 Els Jardins de la Torre de les Aigües és un espai realment únic. A diferència de la platja, té ombra, bancs i lavabos, així com una piscina poc profunda amb socorristes que és segura per a nens i nenes petits/es. Hi ha altres piscines a la ciutat, però tot està molt més lluny del centre i es considerablement més car. La Torre de les Aigües és estimada per pares i fills com una escapada assequible i pràctica de la calor de la ciutat durant les llargues vacances d'estiu.

La decisió s'ha pres sense consulta pública, simplement un anunci que l'espai no s'obrirà al públic el 2018 sense cap més explicació. L'Associació Esportiva de l'Eixample va confirmar que el tancament es deu a una reclamació sobre el soroll, però això no sembla raonable si es considera en el context dels nivells de soroll que pateixen tots els residents de Barcelona del a cansa trànsit, la construcció i la festa nocturna. La Torre de les Aigües només està oberta durant tres mesos l'any i només durant el dia (de 10.00h a 20.00h). L'espai es gestiona de forma responsable, amb una entrada restringida una vegada que s'aconsegueix una capacitat màxima.

L’Ajuntament podria haver considerat solucions alternatives més enllà del tancament, per exemple: restringir l'horari o la capacitat, o avisar als usuaris sobre els nivells de soroll. En lloc d'això, l'Ajuntament ha optat per tancar l'espai sense consulta ni explicació. La necessitat dels veïns de tenir pau és comprensible, però cal tenir en compte els avantatges d'aquest espai per a moltes famílies que es queden a Barcelona durant l'estiu.

Si us plau, signeu la petició per demanar a l'Ajuntament que reverteixi la decisió de tancar aquest valuós espai públic.

No cierre la Platja de l'Eixample - #TorredeLesAigües

Todos los veranos desde 1987, los Jardines de la Torre de Les Aigües se transforman en la Platja de l'Eixample, una playa dentro de la ciudad con una piscina poco profunda perfecta para niños pequeños. Este año, sin previo aviso, el Ajuntament de Barcelona ha decidido no abrir el espacio al público, a raíz de una queja de un vecino sobre los niveles de ruido. Nosotros, los abajo firmantes, solicitamos al l’Ajuntament de Barcelona que revoque esta decisión porque La Torre de Les Aigües es un oasis único para las familias de la ciudad durante los sofocantes meses de verano.

 Jardins de la Torre de Les Aigües es un espacio verdaderamente único. A diferencia de la playa, tiene sombra, bancos e inodoros, así como una piscina poco profunda con vigilantes que es segura para los niños pequeños. Hay otras piscinas en la ciudad, pero todas están mucho más lejos del centro y son considerablemente más caras. Padres y niños disfrutan de La Torre de Les Aigües como una forma económica y conveniente de escapar del calor de la ciudad durante las largas vacaciones de verano.

La decisión se tomó sin consulta pública, simplemente un anuncio de que el espacio no se abrirá al público en 2018 sin más explicaciones. La Associació Esportiva Eixample confirmó que el cierre se debe a una queja sobre el ruido, pero esto parece irrazonable si se considera en el contexto de los niveles de ruido soportados por todos los residentes de Barcelona debidos al tráfico, la construcción y las fiestas nocturnas. La piscina de Torre de Les Aigües sólo abre tres meses al año y sólo durante el día (10.00h a 20.00h). El espacio se gestiona de forma responsable, con entrada restringida una vez que se alcanza la capacidad máxima.

l’Ajuntament podría haber considerado soluciones alternativas al cierre, por ejemplo: restringir el horario de apertura o la capacidad, o advertir a los usuarios sobre los niveles de ruido. En cambio, l'Ajuntament ha elegido cerrar el espacio sin consulta o explicación. La necesidad de que los vecinos tengan algo de paz es comprensible, pero se deben tener en cuenta también los beneficios de este espacio para muchas familias que se quedan en Barcelona durante el verano.

Por favor, firme la petición para pedirle al Ajuntament que revoque su decisión de cerrar este valioso espacio público.

Don’t close Platja de l'Eixample  - #TorredeLesAigües

Every summer since 1987, the Jardins de la Torre de Les Aigües have been transformed into the Platja de l'Eixample  - a beach inside the city with a shallow pool perfect for small children. This year, without warning, the Ajuntament de Barcelona (City Council) has decided not to open the space to the public, following a complaint by a local resident about noise levels. We the undersigned ask that the council reverse this decision because Torre de Les Aigües is a unique oasis for families in the city during the sweltering summer months.

 Jardins de la Torre de Les Aigües is a truly unique space. Unlike the beach, it has shade, benches and toilets, as well as a shallow pool with lifeguards that is safe for little kids. There are other pools in the city, but all are much further from the centre and considerably more expensive. Torre de Les Aigües is loved by parents and children as an affordable and convenient escape from the heat of the city during the long summer holidays.

The decision has been made with no public consultation – simply an announcement that the space will not open to the public in 2018 with no further explanation. The Associació Esportiva Eixample confirmed that the closure is due to a complaint about noise – but this seems unreasonable when considered in the context of the noise levels endured by all residents of Barcelona from traffic, construction and late-night partying. Torre de Les Aigües is only open for three months per year and only during the daytime (10.00-20.00). The space is responsibly managed, with entry restricted once maximum capacity is reached.

The council could have considered alternative solutions apart from closure, for example: restricting opening hours or capacity, or warning users about noise levels. Instead the Ajuntament has chosen to close the space without consultation or explanation. The need of the neighbours to have some peace is understandable, but it needs to be balanced with the benefits of this space to many families.

Please sign the petition to ask the Ajuntament to reverse their decision to close this valuable public space.Today: Annette is counting on you

Annette Pacey needs your help with “Gerardo Pisarello Prados: No tanqueu la Platja de l'Eixample - #TorredeLesAigües”. Join Annette and 2,072 supporters today.