Victory

Voor een stad als Gent die zich profileert als groen en progressief, is het ongelofelijk dat bij de aanleg van elk nieuw plein er voor een kale grijze vlakte wordt gekozen. Vele Gentenaars willen meer groen in onze stad, het minste wat er kan gedaan worden, is een paar bomen zetten waar er meer dan genoeg plaats is: de pleinen van de stad. Laten we beginnen met de Korenmarkt!

Letter to
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen Tom Balthazar
Burgemeester Stad Gent Daniel Termont
Samen met goed vierduizend inwoners en/of frequente bezoekers van de Gentse binnenstad, zouden wij bij u graag een boompje opzetten over het groen in onze stad.

De voorbije legislatuur heeft het stadsbestuur verschillende projecten – zoals de veelbesproken Stadshal en het Project Gent Sint-Pieters – gerealiseerd en opgezet die de publieke ruimte en het Gentse straatbeeld ingrijpend hebben gewijzigd of dat binnenkort zullen doen. In het kader van de ruimere Kobra-werkzaamheden werd ook de Korenmarkt als één van de centrale knooppunten van de binnenstad volledig heraangelegd. Nu de grote werken zo goed als afgerond zijn en het plein voor de meeste Gentenaars terug deel uitmaakt van hun dagelijkse stadsbeleving, maken velen onder ons de balans op.

De vernieuwde Korenmarkt werd door de kritische Gentenaar, de horeca-uitbaters op het plein en door politici van oppositie én meerderheid bestempeld als een kaal en dood plein; een stenen woestijn die bitter koud in de winter en schroeiend heet in de zomer is; een kille grijze vlakte die haar historische functie als ontspannings- en ontmoetingsplein in de weg staat… En zo kunnen we nog wel even doorbomen.

Voor de vele duizenden ondertekenaars van deze petitie is de afwezigheid van enige vorm van groen of natuur op het plein ons als een stenen doorn in het oog. Groen in de Gentse straten en op onze pleinen brengt leven in de stad en biedt zuurstof aan de gezinnen, studenten en de vele bezoekers die Gent dagelijks in haar volle potentieel proberen te beleven. Bomen brengen vogels, rust, vrolijkheid en gezelligheid met zich mee. Ze vormen een natuurlijke buffer tegen fijn stof en de verzuring van de stad. Ze brengen net dat verfrissend streepje schaduw tegen de zon en zorgen tegelijkertijd voor warmte en beschutting in de winter.

Daarom pleiten we voor de inplanting van groen op het plein; bijvoorbeeld een mooi, groot en gezond exemplaar op de sokkel ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk aangevuld met horizontale groenelementen op de sokkel aan de Donkersteeg en elders op het plein.

Bomen passen evengoed in het overkoepelende Kobra-ontwerp voor de binnenstad. Net als de glazen pilaren uit het initieel ontwerp kunnen rijzige groene reuzen beschouwd worden als een verticaal, maar vooral natuurlijk antwoord op de drie historische torens van Gent. Verder beleeft de Gentenaar en de welgekomen bezoeker de stad niet vanuit een conceptueel helikopterperspectief, maar vanuit een nuchter standpunt: met beide voeten op de grond en met de blik op het plein dat hij rond zich ziet.

Bovendien hoeft het plein voor een dergelijke groene ingreep niet volledig opengebroken worden, maar volstaan kleinere aanpassingen van of rond de onbenutte sokkels. Evenmin staan deze bomen de bestemming van de Korenmarkt als markt- en evenementenplein in de weg, net zoals de bomen bij Sint-Jacobs of in het Baudelopark net dat tikkeltje extra sfeer geven tijdens de Gentse Feesten.

En indien het stadsbestuur zou oordelen dat er budgettair geen ruimte vrij is voor dergelijke ingreep, zetten wij graag een crowdfunding initiatief op poten.

Met de meeste hoogachting (alhoewel we met even veel plezier voor een laagstammige fruitboom tekenen),

Bo Smet started this petition with a single signature, and won with 5,206 supporters. Start a petition to change something you care about.