Confirmed victory

Geef Marlies en Tara de woonurgentie waar ze recht op hebben #MarliesEnTara

This petition made change with 3,484 supporters!


Deze petitie is opgezet door Marlies Sondaar om zichzelf en haar 4 jarige docher, Tara Caspers, te laten plaatsen op de urgentie lijst voor een geschikte sociale woonruimte in de Gemeente Purmerend.

Tara heeft een Mitochondriele stofwisselingziekte waardoor ze lichamelijk en verstandelijk gehandicapt is. Om zo prettig mogelijk te leven hebben we een woning nodig met een specifiek zoekprofiel. Volgens de regels van de Gemeente Purmerend hebben Marlies en Tara op medische gronden recht op urgentie.

In tegenstelling tot het advies van een extern onderzoeksbureau heeft de woon commissie van Purmerend tot nu toe geen urgentie verleend. De hierbij opgegeven redenen zijn puur bureaucratisch en helpen ons niet. De gemeente Purmerend vindt dat we geen eisen mogen stellen aan de woning en vindt dat ik me moet inschrijven bij de minst schaarse woningen. Hierdoor zouden we terecht komen in bijvoorbeeld een galerijflat. In deze flat is er geen ruimte voor de benodigde aanpassingen en blijft Tara volledig hulpbehoevend.

De procedure duurt al 1.5 jaar, gedurende die tijd zijn we genoodzaakt om bij mijn ouders te wonen, waar de voorzieningen voor Tara verre van optimaal zijn. Een gewone huurwoning kunnen we niet betalen, omdat Tara extra zorg nodig heeft, waardoor ik minder werk.

De Gemeente blijft ons op verkeerde gronden afwijzen en de beslissingen worden onduidelijk en niet eenduidig gecommuniceerd. Ondertussen heb ik alle procedures gevolgd, maar helaas schiet het niet op.

De Gemeente Purmerend verleent urgenties op medische gronden. Met deze petitie willen Tara en ik woonurgentie verkrijgen, zodat we een passende woning kunnen betrekken en Tara zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Steun ons door deze petitie te ondertekenen,
De deur in onze nieuwe geschikte woning zal altijd openstaan voor ondertekenaars.

Bedankt en met vriendelijke groeten,
Marlies en Tara

 

Twitter #MarliesEnTaraToday: marlies is counting on you

marlies sondaar needs your help with “Geef Marlies en Tara de woonurgentie waar ze recht op hebben #MarliesEnTara”. Join marlies and 3,483 supporters today.