Victory

Pagtapon ng basura ay iwasan upang pagbaha ay malutasan

This petition made change with 100 supporters!


Tapon dito, tapon duon. Ano ang dulot nito? Pagbaha.

Isa sa pangunahing dahilan ng pagbaha ay ang hindi wastong pagtapon ng basura sa tamang lagayan nito. Sa kawalan ng respeto ng kahit isa man lang na nilalang, maaaring malaki ang maging epekto nito sa karamihan. Ang pakalat kalat na basura sa isang tabi ay isang problema, ngunit ang dulot nitong pagbaha ay mas malaking problema sa ating lipunan.

Karaniwang makikita sa ating paligid ang mga nagkalat na basura. Basurang dulot ay sakit na kadalasa'y bata ang tinatamaan at basurang nagiging dahilan ng isang pagbaha na daan-daang pamilya ang naaapektuhan. Ngunit, sino nga ba ang may kagagawan nito kung hindi tayo man din? At sino ang makakasulosyon nito kung hindi tayo man ding mamamayan ng Pilipinas?

Ang pagtapon ng basura'y iwasan. Sa halip ay gawin natin itong dahilan upang tayo ay magkaroon ng disiplina hindi man lang sa ating sarili maging sa ating kapaligiran. Ang wastong pagtapon nito sa tamang lagayan ay isa ng malaking kalutasan. Maraming paraan ang dapat gawin upang masolusyonan ang problemang ito; ang Reduce, Reuse at Recycle.

 Reduce. Magbawas ng mga bagay na hindi nagagamit at nakakasira sa ating lipunan. Halimbawa: Plastik na bumabara sa mga kanal.

Reuse. Mga bagay na mapapakinabangan pa ay huwag itapon kung pwede pang gamitin. Halimbawa nito ay ang mga bote.

Recycle. Mga bagay na ginagamit muli. Halimbawa: Plastic bottle o mga gulong.

Ang pagbaha ay maaagapan kung tayo'y magkakaisa. Magtulungan tayo upang ang bawat isa'y magkaroon ng isang kaginhawaan at masayang pamumuhay.Today: Jenan is counting on you

Jenan Jamel needs your help with “Filipino People: Pagtapon ng basura ay iwasan upang pagbaha ay malutasan”. Join Jenan and 99 supporters today.