Fatih Belediyesi, Kubbe İstanbul'a dokunma!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


İstanbul ili, Fatih ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sağır Han'ın çatı katında henüz birkaç aydır faaliyet gösteren kültür ve sanat merkezimiz Kubbe İstanbul için Fatih Belediyesi'ne yaptığımız ruhsat başvurumuz reddedilmiş, bu reddin hemen ardından işletmemize ihtar çekilmiş ve bu ihtardan sonraki gün ise, Kubbe İstanbul'un kapıları Fatih Belediyesi zabıta görevlileri tarafından mühürlenmiştir. Mühürleme işleminden sonra tarafımıza herhangi bir resmi belge sunulamamıştır.

Yaptığımız araştırmalar sayesinde elde ettiğimiz bilgiler, çevremizde ruhsatsız ve kanuna her yönüyle aykırı olmasına rağmen hiçbir denetime tabi tutulmadan on yıllardır faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında hiçbir hükmü olmayan sözde han yöneticilerinden bazılarının, kültür ve sanat merkezimizi Fatih Belediyesi'ne çeşitli iftiralarla şikayet etmesi üzerine, Belediye'nin yangından mal kaçırır gibi uyguladığı bu işlemlerine maruz kaldığımızı göstermiştir. Kirli bir oyunun sonucu olduğu gün gibi ortada olan bu gayriresmi mühürleme işlemi bir kez daha tekrarlanmış, görevi kanunları uygulamak ve kanunlara çerçevesinde denetlemek olan Belediye yetkililerince, bu sorunu 'tanıdığımız en önemli ve en güçlü kişileri devreye sokarak' çözmemiz gerektiği tarafımıza iletilmiştir.

Tarihi Yarımada'nın en hassas ve en önemli bölgelerinden biri olan Hanlar Bölgesi'nde yer alan Kubbe İstanbul, tarihi önemine rağmen kaderine terk edilmiş olan bu bölgede, kuruluşundan bugüne kadarki süreci, ulusal basın kuruluşlarının hemen hemen hepsinde yayınlanan birçok haberle ülke kamuoyu ile paylaşmıştır. Kubbe İstanbul'dan ve faaliyetlerinden haberdar olan, kültür ve sanat merkezimizi ziyaret ederek gönül ortaklığımızı kazanan tüm vicdanlara ve Türkiye Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili tüm kurumlarına ve yetkililerine soruyoruz:

- İstanbul'un en hassas ve en önemli bölgelerinden sorumlu olan Fatih Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren, özellikle öğrencilerden ve yabancı turistlerden oluşan ziyaretçi kitlesinin tamamının takdirini kazanmış bir kültür sanat merkezine destek vermek yerine, devletinden vergi kaçıran ve gayrimeşruyu yaşam biçimi haline getiren bir zihniyetin güdümüne nasıl ve neden girer? 


- Şeffaflığı seçen ve tüm faaliyetlerine resmiyet kazandırmak isteyen Kubbe İstanbul'a karşı, Fatih Belediyesi, karanlık ve gayriresmi olanlarla birlikte nasıl hareket edebilir?

Bu yanlışın sorumluları hesap verene ve bedel ödeyene kadar yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, durmayacağız! Desteklerinizi hissediyor, bu desteğin artarak devam etmesi temennisini taşıyoruz.