Pagbubuklod para sa Isang Bayang MakaDiyos

Pagbubuklod para sa Isang Bayang MakaDiyos

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Bawat Isa Mahalaga started this petition to Faith-based Organization and

"Kami, mga taga-sunod ni Hesu-Kristo na bahagi ng Sambayanang Pilipino, ay nananawagan:

Sa ating mga kababayan,

  • Pagusapan natin kung paano magbabalik-loob ang bayan sa Diyos
  • Mag-repent at humingi ng tawad sa Diyos sa ating pagkukulang sa bansa
  • Maging involved sa nation-building, at itaguyod ang 'just and humane society' ayon sa Constitution

Sa mga lider ng Simbahan

  • Ipahayag ang kalooban ng Diyos para sa justice at righteousness; i-rebuke ang injustice at oppression sa lahat, lalung-lalo na sa mga maliliit sa lipunan
  • Ituro ang Christian Public Ethics, upang matutunan ng mga pulitiko at mga lingkod-bayan ang tamang asal sa pamamahala 

Sa mga kandidato sa eleksyon

  • Alalahanin na sila ay aplikante para sa posisyon ng lingkod ng Sambayanan, at hindi hari-harian     
  • Kilalanin na ang public office ay temporary, at sila ay accountable sa Diyos at sa Sambayanang Pilipino

Tulungan nawa kami ng Diyos.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!