Petition Closed

REJECT the Co-Management Agreement with Jose Chaves Alvarez coz "he will Destroy PALAWAN"

This petition had 514 supporters


34 NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS and PEOPLE's ORGANIZATION "HAVE WITHDRAWN THEIR SUPPORT" to DENR Secretary Gina Lopez, after signing a Co- Management Agreement which would allow the Provincial Government headed by Jose Chaves Alvarez to protect approx. 732,000Hectares of Forest Land, Protected Areas, Mangrove Forest, Costal Areas and aprox. 9,800 Sq.Kilometer of Coral Reefs in Palawan!!!
How on earth could the DENR Secretary of the Philippines allow a "KNOWN DESTROYER" of our Environment and Natural Resources also known as "BANTAY SALAKAY" to PROTECT PALAWAN???

WE WILL NOT ALLOW Environmental Disaster similar to what had happened in Cagayan de Oro and Surigao to happen in Palawan!!! 

- - - -
34 Non-Government at Peoples' Organization ang nagbawi ng kanilang suporta matapos na Ipinagkanulo ni Sec. Gina Lopez and halos kalahati ng kalupaan ng Palawan sa isang tao na ang utak ay gamitin ang Likas yaman ng Palawan at hindi upang protektahan ang ating Probinsya!!!

Hindi lingid sa ating kaalaman ang hantarang paglapastangan sa ilang probinsyang kanila na pong nahawakan na sya ring nagdulot ng malawakang pag-baha at ilan pang sakuna sa mga Probinsya tulad ng Bukidnon, Surigao, Iligan, Mindoro at Cagayan de Oro.

HUWAG PO NATING HAYAAN NA MANGYARI RIN SA " PROBINSYA NG PALAWAN" ANG MGA SAKUNANG KANILANG NARANASAN SA MGA NATURANG PROBINSYA!!!

Salamat po!Today: Michelle is counting on you

Michelle Fox needs your help with “Facebook: REJECT the Co-Management Agreement with Jose Chaves Alvarez coz "he will Destroy PALAWAN"”. Join Michelle and 513 supporters today.