Petición cerrada

LIBRE TRIACASTELA DE TOURADAS

Esta petición ha conseguido 8.679 firmas


Sra Alcaldesa, e distinguidos membros da corporación municipal de Triacastela. 

As persoas que asinamos esta carta manifestamos a  nosa total repulsa á noticia de que o Concello de Triacastela organice unha tourada na vila. Os nosos motivos son fundamentalmente dous: A extrema violencia que supón a lidia e a consecuente mala imaxe exterior que este tipo de espectáculos de maltrato xera de Triacastela, da nosa provincia e de Galicia.  

A lidia  é un espectáculo de violencia extrema hacia os animais. Recordamos que vostede afirmou no Congreso dos Deputados que "O maltrato aos animais lle repugnaba". Como saberá, os touros sofren dende o mesmo momento do seu desprazamento (perden varios kilos por estrés) e ata o momento da súa morte. Na lidia  sofren a puya, as banderillas, o estoque e en ocasións técnicas de morte como a puntilla e o descabello, prohibidas dende fai anos nos propios matadeiros pola súa especial crueldade. Ademáis, as características físicas dos touros de lidia, aínda que se pense o contrario, non lle permiten un grande esforzo de carreira continuado. Lévanse polo tanto tamén: sobreesforzo, golpes, e moitas veces roturas de cornos, patas etc.Máis información: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2ZXRlcmluYXJpb3NhdmF0bWF8Z3g6MWQxNzI1NGZiNzkyYWVmMQ

Esa tortura non debería formar parte dun espectáculo no século XXI como o confirma unha inmensa maioría de cidadáns e a práctica totalidade da opinión pública europea e doutras nacionalidade.  

En Triacastela, nin sequera se pode recurrir ao argumento de que é unha tradición para xustificala. É un espectáculo traido de novo, dirixido a persoas de fora de Triacastela, onde se vai lucrar unha persoa totalmente allea á localidade, e todo isto en contra incluso da práctica totalidade dos empresarios hosteleiros da zona e dunha inmesa maioría dos veciños.  

Pregamos  polo tanto á Sra Alcadesa que demostre firmemente o seu interese polos animais e pola vila de Triacastela e descarte a celebración dunha tourada en Triacastela. 

Un saúdo.

 

 

 



Hoy: Ruth cuenta con tu ayuda

Ruth SL necesita tu ayuda con esta petición «Excma. Sra. Alcaldesa de Triacastela Dna. Olga, Excma. Sra, Alcaldesa de Triacastela Dna. Olga Fontán., contacto@concellodetriacastela.com: Descarten a celebración de touradas en Triacastela e manteñan a provincia de Lugo libre de espectáculos onde se ...». Únete a Ruth y 8.678 personas que ya han firmado.