Petition Closed

My, občané, jsme si vědomi, že jsme nyní cíli masového sledování. Jsou porušována naše základní práva. Požadujeme po Evropském parlamentu, aby byla vytvořena Vyšetřovací komise, která poskytne informace týkající se nedávných skandálů kolem špehování občanů EU.
Požadujeme zákaz převodu uživatelských dat občanů EU cizím tajným službám. Tento zákaz by měl také platit pro hromadné sledování občanů členských států jinými členskými státy. Požadujeme, aby EU iniciovala mezinárodní dohodu o zákazu sledování, stejně jako právní ochranu whistleblowerů napříč Evropou. Tím lze zajistit, že budoucí porušení základních práv mohou být v budoucnu vynesena na světlo a spravedlivě posouzena.

Letter to
předseda Evropského parlamentu Martin Schulz
předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso
Zastavte masové sledování, chraňte naše data a naše whistleblowery!

My, občané, jsme znepokojeni, protože pozorujeme, že se porušují naše základní práva. Nechceme žít ve společnosti s hromadným dozorem, kde jsme všichni v trvalém podezření. Požadujeme, aby jste následující požadavky brali vážně – jen tak mohou vyvolat změnu v budoucím směřování Evropy a Světa:

1. Vytvoření transparentního prostředí: Žádáme Evropský parlament, aby zřídil Vyšetřovací komisi pro objasnění rozsahu sledování - do jaké míry se evropští občané stali oběťmi masového dozoru programů typu PRISM a TEMPORA. Komise by měla zjistit, kdo o těchto programech věděl a do jaké míry byla porušeny práva občanů EU.

2. Posílení ochrany dat: Nový zákon o všeobecné ochraně dat musí zahrnovat zákaz předávání osobních údajů cizím zpravodajským službám a vzájemného hromadného sledování mezi členskými státy. Ochrana dat a osobních údajů musí zajistit občanům právo určit, jak jsou jejich data používána. Žádáme posílení evropských právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

3. Zákaz programů masového sledování: Jsme přesvědčeni, že bez konkrétního podezření a bez soudního příkazu nesmí být nikdo umístěn pod dohled a být tak v pozici všeobecného podezření. Požadujeme tudíž zákaz programů hromadného sledování veřejnosti v rámci EU.


4. Omezit hromadné sledování mezinárodně: Vyzýváme Evropský parlament a Evropskou komisi, aby zahájili jednání o mezinárodní dohodě, která by celosvětově omezila masový dozor.


5. Chraňte whistleblowery: Žádáme EU, aby vytvořila právní rámec poskytující politický azyl a právní ochranu pro whistleblowery v Evropě. Whistlebloweři - jako například Edward Snowden, který nás informoval o masovém sledování americkými a britskými tajnými službami – jsou důležitým nástrojem při nápravě nežádoucího směřování demokracie, a proto by měli být chráněni před trestním postihem.