Kampanya Kapatıldı

Evcil Hayvan Bakımevi, Klinik ve Pansiyonlarında 7/24 Kamera Kaydı Tutulsun!

Bu kampanya 1.728 destekçiye ulaştı


 Evcil hayvanların tedavisi, bakımı ve konaklaması için açılmış işletmelerde tedavi ve konaklama amacı ile emanet edilen hayvanların darp/travmatize edilmesi, ihmal sonucu hastalanma/ölüme sebep olma, uygunsuz koşullarda barındırma/tedavi etme gibi ciddi durumlar, gerek hayvanı, gerekse hayvan sahibini maddi ve manevi yıkıma uğratmaktadır. Yaşanan bu tarz vakaların sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Gerek medyaya, gerekse mahkemelere taşınan onlarca örnek vaka vardır. 

Bu tarz vakaların vuku bulmasında ve devamlılığının bir süreklilik halini almasındaki en büyük katkı payı bu işletmelere ruhsatı veren ve gereken denetimlerini eksik yapan/yapmayan bakanlık ve çevre müdürlüklerine aittir.

Ev ve süs hayvanları satış yeri, konukevi, pansiyonu, otel gibi barındırma yeri veya eğitim yeri kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar, ruhsat alabilmek için

gereken evraklar içerisindeki 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Teknik ve Hijyenik Şartlar-başlığı altındaki

Genel Şartlar

7. Maddesindeki " Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur." başlığı altındaki maddelere ek olarak 

"EV VE SÜS HAYVANLARI PANSİYONU, BAKIM VE BARINDIRMA YERİ OLARAK ÇALIŞAN TÜZEL KİŞİ VE KURULUŞLARIN RUHSAT ALABİLMEK İÇİN VE RUHSATLARININ DEVAMLILIĞI ADINA 7/24 KAMERA SİSTEMİ İLE KAYDIN TUTULMASININ ZORUNLULUĞUNUN BULUNMASI, AKSİ HALDE RUHSSAT VERİLMEMESİ, DENETLEMELERDE TEKNİK DESTEĞİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMAMASI DURUMUNDA RUHSATIN İPTAL EDİLMESİ" ni içeren bir maddenin eklenmesini talep ediyoruz.

 

Bu zorunluluk ile birlikte, ihmalden kaynaklanan kayıp ve hastalıkların azalacağı, darp etmeye müsaitliğin kısıtlanacağı, cezai yaptırımlar ile birlikte söz konusu harabiyetlerin oluşmasındaki pay sahipi kurum/kuruluşların söz konusu vakaları tekrarlama olasılığını da düşüreceği mutlaktır.

İlgili madde ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasının istiyoruz.

Bilgilerinize arz ederiz.Bugün Sevda imzanı bekliyor!

Sevda Mert bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Evcil Hayvan Bakımevi, Klinik ve Pansiyonlarında 7/24 Kamera Kaydı Tutulsun!». Sevda ve imza atan diğer 1.727 kişiye katıl.