#LeaveNoOneBehind: Voorkom nu de coronaramp – ook aan de buitengrenzen!

#LeaveNoOneBehind: Voorkom nu de coronaramp – ook aan de buitengrenzen!

0 have signed. Let’s get to 500,000!
At 500,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
#LeaveNoOneBehind started this petition to Europese Commissie and

Duits | Engels | Italiaans | Spaans | Nederlands | Portugees | Frans | Sloveens | Deens | Zweeds | Grieks

Als u wilt helpen met donaties, kunt u dat hier doen: http://www.leavenoonebehind2020.org/donate

#LeaveNoOneBehind is deze petitie gestart naar de Europese Commissie en Europese regeringen

Gezien de enorme uitdaging die ons wacht, hebben we vele uitingen van solidariteit nodig. Met kleingeestigheid of egoïsme komen we nergens.

Het coronavirus gaat mensen die het al moeilijk hebben extra hard treffen. Hierbij horen de vluchtelingen aan onze buitengrenzen, daklozen, ouderen en zieken. Door de coronacrisis zal het leed van wie op zoek is naar bescherming, het geweld, de humanitaire catastrofe gemakkelijk vergeten worden. Daarom is het belangrijk schouder aan schouder te staan, nu meer dan ooit.

Het virus maakt geen onderscheid volgens huidskleur, religie of gender. Corona raakt ons allemaal.

We willen deze uitdaging dan ook samen te lijf gaan. Zo kunnen we de huidige crisis te boven komen zonder ons moreel kompas te verliezen.

Om dit in Europa te doen slagen moeten overbevolkte vluchtelingenkampen snel ontruimd worden. Zowel het Griekse vasteland als de mensen op de Griekse eilanden hebben hierbij ondersteuning nodig. We hebben al veel te lang mensen in de steek gelaten.

Op dit moment leven er alleen al in het kamp Moria op Lesbos meer dan 20.000 mensen, hoewel er slechts voor 3.000 plaats is. Quarantaine, de handen wassen en afstand houden (social distancing) is belangrijk, maar onmogelijk voor wie in Moria moet verblijven. Deze mensen dreigen besmet te raken, er dreigt een tekort aan humanitaire zorgverlening en zij worden aan hun lot overgelaten. Als de epidemie in zo’n kamp uitbreekt, wordt het bijna onmogelijk de verspreiding van de ziekte een halt toe te roepen.

Wie nu niets doet, zal medeplichtig zijn aan een ramp die mensen in nood boven het hoofd hangt.

Daarom lanceren we nu een oproep aan de Europese Commissie en de regeringen van de EU-lidstaten om over te gaan tot:

- Evacuatie van de overbevolkte vluchtelingenkampen en opvang in plaatsen waar deze mensen beschermd worden tegen het virus. We hebben genoeg ruimte voor menselijkheid.

- De noodzakelijke quarantaine- en beschermende maatregelen tegen het coronavirus moeten overal worden toegepast om de exponentiële verspreiding van het virus te voorkomen. Ook in vluchtelingenkampen.

- De best mogelijke toegang tot medische verzorging voor daklozen, vluchtelingen en alle anderen.

- Humanitaire en financiële steun aan de zwaarst getroffen gebieden, in het bijzonder Griekenland, via een Europese maatregel.

- Asielprocedures toegankelijk houden en de rechtsstaat handhaven – zeker in tijden van crisis.

Om dit te bereiken zullen we de komende weken op allerlei manieren samen aan bewustmaking doen, druk uitoefenen en fondsen werven voor hulporganisaties. Deze oproep vormt het begin van een traject. Het maatschappelijk middenveld zal bewijzen dat we sterker uit deze crisis komen als we niemand achterlaten.

0 have signed. Let’s get to 500,000!
At 500,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!