Választható oltásokat, kényszermentes, szabad akaratból: EFVV petíció magyarul

Választható oltásokat, kényszermentes, szabad akaratból: EFVV petíció magyarul

Started
July 26, 2017
Petition Closed
This petition had 428,923 supporters

Why this petition matters

Started by Secretary European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) - Hungary

 

                                                                               www.efvv.eu

Az oltásokkal kapcsolatos, tájékoztatáson alapuló beleegyezés szabadságának tiszteletben tartása, előmozdítása és védelme Európában

 

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája világosan kimondja: „Az orvostudomány és a biológia területén tiszteletben kell tartani a szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezést“[1].   Az európai uniós állampolgárok mintegy 40%-a[2] azonban nem rendelkezik ezzel az alapvető joggal, amikor az oltással, mint orvosi tevékenységgel szembesül.  Ez az egyetemes emberi jogok megsértését jelenti.  2011-ben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kimondta, hogy a vakcinák „elkerülhetetlenül veszélyesek“, így a kötelező oltások rákényszerítése az állampolgárokra orvosilag és etikailag elfogadhatatlan, különösen, amikor az orvosi, vallási vagy filozófiai okokból kért mentesség nem engedélyezett.

Ezért az EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance - Oltás Éberség Európai Fóruma, http://www.efvv.eu a mintegy 20 európai országot (EU-tagállamokat és nem EU-s tagokat egyaránt) képviselő csoport követeli, hogy:

1.          az oltások kötelező jellegét töröljék el egész Európában, mivel ez az egyetemes emberi jogok megsértését jelenti;

2.          ne tegyenek soha kötelezővé oltást azokban az országokban, ahol jelenleg kizárólag választható oltások vannak;

3.          az Elővigyázatosság elvét az oltások esetében is alkalmazzák Európában;

4.          az európai állampolgárok élvezhessék az oltásokkal kapcsolatos, teljes körű tájékoztatáson alapuló választás és beleegyezés szabadságát;

5.          hozzanak létre egy független európai Vaccine Adverse Effect Reporting (VAER, Oltási mellékhatást jelentő) rendszert az oltások biztonságosságának ellenőrzésére.

Legalább hét EU országból származó egy millió aláírás garantálja, hogy Brüsszelben megvitassák mindezt.  Bármilyen politikát is követne az Ön országának kormánya, kérjük, csatlakozzon hozzánk: írja alá és terjessze minél szélesebb körben ezt a petíciót.

Becslések szerint 2015-ben az EU tagországokban élő közel 400 millió európai ember élvezi a tájékoztatáson alapuló oltásválasztás szabadságát, mintegy 258 millióan azonban nem élhetnek ezzel a lehetőséggel [4].  Oltási kötelezettség van Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban, Máltán, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában [5], és potenciálisan más országokban is, ha új tagokként, például Albánia, Macedónia, Montenegro, Szerbia vagy más országok csatlakoznak az Európai Unióhoz.  Ezért felszólítunk minden európai embert: fogjunk össze és követeljük az egységes oltási politika kialakítását, amely a tájékoztatás utáni választás és beleegyezés szabadságán alapul.  Követeljük továbbá egy független és hatékony oltáséberségi szervezet létrehozását, amely átlátható tevékenységet folytat és eredményei nyilvánosan elérhetők.  Meg vagyunk győződve arról, hogy az oltások kötelező jellegét meg kell szüntetni és létre kell hozni egy hatékony, oltási mellékhatást jelentő (VAER) rendszert, mivel:

·         minden nem önkéntes vagy kötelező orvosi kezelés sérti:

       o   az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát;

      o   az Európai Unió Alapjogi Chartáját;

      o   az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményét;

      o   az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló Egyezményét: az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményt;

      o   az Európai Betegjogi Chartát;

      o   az ENSZ polgári és politikai jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányát; 

      o   valamint a Nürnbergi Kódexet (kutatásetikai elvek összessége az embereken végzett orvosi kísérletekre vonatkozóan, amelyeket a második világháború végén lefolytatott nürnbergi perek következményeként foglaltak össze).

Az Európai Unió Alapjogi Chartája világosan kimondja: „Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.“ [6].  Kijelenti továbbá: „Az orvostudomány és a biológia területén tiszteletben kell tartani a szabad, tájékoztatáson alapuló beleegyezést“ [7], és végül: „Az eugenikai gyakorlat és az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalmát“ [8].

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló Egyezménye világosan kijelenti: „A kutatásban részt vevő emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben elsőbbséget élvez.“ [9].  Kijelenti továbbá: „Az egészség terén történő beavatkozás csak abban az esetben kivitelezhető, ha az érintett személy, tájékoztatás után szabadon beleegyezett.  Az illető személyt előzetesen megfelelően tájékoztatni kell a beavatkozás céljáról és természetéről, valamint (a) következményeiről és kockázatairól.  Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja“. [10]

Az Európai Betegjogi Charta világosan kijelenti: „Minden embernek joga van ahhoz, hogy minden olyan információhoz hozzáférjen, ami képessé teszi őt, hogy aktívan részt tudjon venni az egészségére vonatkozó döntésekben. Ez az információ az előfeltétele minden eljárásnak és kezelésnek, beleértve a tudományos kutatásban történő részvételt is. (4 – Beleegyezési jog) [11]“.  Kijelenti továbbá:  „Minden embernek joga van szabadon választani a különböző kezelési módok és ellátások között, megfelelő információk alapján.“ (5 –  A szabad választás joga) [12], továbbá „Mindenkinek joga van az egészségügyi szolgáltató rossz működéséből, az orvosi műhibából és tévedésből eredő károktól mentes szolgáltatásra, és a magas biztonsági standardokkal jellemzett egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférésre.“ (9 – Biztonsághoz való jog) [13].

Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye világosan kijelenti: „A felelősség a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért elsősorban a szülőkre...hárul. “ “Őket cselekedeteikben mindenek előtt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell vezetnie.“ [14].

A polgári és politikai jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmány világosan kijelenti: „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja...a vallásnak vagy a meggyőződésnek...oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.“ [15].

A Nürnbergi Kódex világosan kijelenti: „Az emberi alanyok önkéntes beleegyezése elengedhetetlen.“ [16]

Beszámolók szerint a gyógyszermellékhatások (ADR, adverse drug reaction), ideértve az oltási mellékhatásokat (VAE, Vaccine Adverse Effects) képviselik az ötödik vezető halálokot Európában [17]. Előfordulhat azonban, hogy ez az arány még ennél is magasabb, ugyanis ezen események bejelentése nagymértékben hiányos, amint azt David Kessler is elismerte, aki az FDA vezetője volt a 90-es évek nagy részében. Az oltások esetében egy további probléma az ok-okozati összefüggés elismerésének hiánya.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kimondta, hogy a vakcinák „elkerülhetetlenül veszélyesek“ [19], az oltás pedig invazív orvosi tevékenység, amely fizikai sérülést okoz, emiatt végrehajtásához – a német büntetőjogi törvénykönyv alapján [20] – tájékoztatás utáni beleegyezésre van szükség.  Hivatalosan elismerték azonban, hogy az aktuális tudományos ismeretanyag még óriási hiányosságokkal küzd az oltások tekintetében, és emiatt teljes körű, átfogó előzetes tájékoztatásra egyszerűen nincs lehetőség.  A vakcinák betegtájékoztatójában [21] számos lehetséges mellékhatást sorolnak fel, néha még a halálesetet is beleértve.  Mindaddig, amíg egy orvosi eljárás kockázatokkal jár –amennyiben nem szavatolható a biztonság és nem nyújtható előzetes átfogó tájékoztatás –, az Elővigyázatosság elvét kell alkalmazni.

Kimutatták, hogy a tájékoztatás utáni szabad oltásválasztást biztosító régiókban a WHO által javasolt magas vakcinázási arányokat értek el anélkül, hogy az oltás kötelező lett volna. [22]

Az egyes európai országok másként tekintenek az oltási károsodásokkal kapcsolatos jogi felelősségre, de a legtöbb országban az egészségügyi és politikai hatóságok, valamint az oltóanyaggyártók nem tartoznak teljes körű felelősséggel, így az oltások áldozatai anyagi kompenzáció és támogatás nélkül maradnak.

Ez ideig nem végeztek még jelentős kutatásokat az oltott és oltatlan gyermekek egészségi állapotának összehasonlítására, de egyre több olyan klinikai vizsgálat van, amely arra utal, hogy a oltatlan gyermekek messzemenően jobb egészségi állapotnak örvendnek, mint beoltott társaik [23].  Ezen a területen további kutatásokra van szükség.

A fentieket figyelembe véve, követeljük, hogy:

1.  az európai országokban szüntessék meg az oltások kötelező jellegét;
2.  az Elővigyázatosság elvét az oltások esetében is alkalmazzák Európában;
3.  az európai állampolgárok élvezhessék az oltásokkal kapcsolatos, teljes körű tájékoztatáson alapuló választás és beleegyezés szabadságot, amely egyetemes emberi jog;
4.  hozzanak létre egy független európai oltáséberségi szervezetet, amely fogadná az oltási mellékhatásokkal kapcsolatos jelentéseket (VAE-k), és ahol könnyen hozzáférhetők lennének az Európában jelentett oltási mellékhatások számával és súlyosságával kapcsolatos adatok.

Lábjegyzetek:

[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9

[2] Calculated using http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[4] Calculated using http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[6] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9
[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9
[8] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9.
[9] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm Article 2 – Primacy of the Human Being
[10] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm Article 5 – General Rule
[11]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf page 5
[12]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf page 5
[13]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf page 6
[14] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx Article 18
[15] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf Article 18, page 8.
[16] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf Item 1, page 1
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 - (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf and also http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241
[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555
[19] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[20] http://dejure.org/gesetze/StGB.html §§20 and 223 - 231
[21] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm
[22] For example, uptake is at 97% in Scotland: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp
[23] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/ http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf and http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

Címzettek:

Európai Parlament

Európai Bizottság

Európai Unió Tanácsa

 

Fordította: Dr. Okos Ella

Lektorálta: Dr. Kürti Katalin

Petition Closed

This petition had 428,923 supporters

Share this petition