Petition Closed

.

This petition had 60,288 supporters


Under de senaste veckorna har vi EU-medborgare blivit uppmärksammade på att vi har blivit måltavla för en digital massövervakning. Våra grundläggande rättigheter har kränkts. Vi kräver att EU-parlamentet skapar ett utskott för att åstadkomma en offentlig granskning av massövervakningens omfattning. Vidare kräver vi ett förbud mot överföring av användardata från EU-medborgare till utländska underrättelsetjänster.

Vi är också emot att medlemsstaternas underrättelsetjänster spionerar på varandras medborgare. Vi kräver att EU tar initiativ till en internationell överenskommelse med målet att nedrusta den digitala övervakningen samt att erbjuda rättsligt skydd för whistleblowers inom hela EU.

Genom dessa åtgärder säkerställs att integritetskränkningens omfattning lyfts fram i det offentliga ljuset och att samhället garderar sig mot framtida brott mot medborgarnas grundläggande rättigheter.Today: Anke is counting on you

Anke Domscheit-Berg needs your help with “Europaparlamentet, Europeiska kommissionen: .”. Join Anke and 60,287 supporters today.