Petition Closed

Under de senaste veckorna har vi EU-medborgare blivit uppmärksammade på att vi har blivit måltavla för en digital massövervakning. Våra grundläggande rättigheter har kränkts. Vi kräver att EU-parlamentet skapar ett utskott för att åstadkomma en offentlig granskning av massövervakningens omfattning. Vidare kräver vi ett förbud mot överföring av användardata från EU-medborgare till utländska underrättelsetjänster.

Vi är också emot att medlemsstaternas underrättelsetjänster spionerar på varandras medborgare. Vi kräver att EU tar initiativ till en internationell överenskommelse med målet att nedrusta den digitala övervakningen samt att erbjuda rättsligt skydd för whistleblowers inom hela EU.

Genom dessa åtgärder säkerställs att integritetskränkningens omfattning lyfts fram i det offentliga ljuset och att samhället garderar sig mot framtida brott mot medborgarnas grundläggande rättigheter.

Letter to
ordförande för Europaparlamentet Martin Schulz
ordförande för Europeiska kommissionen José Manuel Barroso
Stoppa massövervakningen, skydda vår integritet och stöd våra whistleblowers!

Vi medborgare är bekymrade eftersom vi anser att våra grundläggande rättigheter har kränkts. Vi vill inte leva i en kultur av massövervakning där alla behandlas som presumtiva brottslingar. Vi anmodar att följande krav tas på allvar och att ni lägger grunden för en kursväxling inom Europa och resten av världen:

1. Skapa öppenhet: Vi ber EU-parlamentet att inrätta ett utskott för att kartlägga i vilken omfattning och till vilken grad som EU-medborgana har blivit offer för en massövervakning genom övervakningsprogram såsom PRISM och TEMPORA. Utskottet bör klarlägga vilka som hade kunskap om dessa program, och i vilken utsträckning som EU-medborgarnas rättigheter har kränkts.

2. Stärka dataskyddet: Den nya allmänna dataskyddsförordningen måste innehålla ett förbud mot överförande av uppgifter till utländska underrättelsetjänster och mot en massövervakning medlemsstaterna emellan. Medborgarna måste återfå rätten att bestämma hur deras data används. Vi kräver en förstärkning av dataskyddslagarna inom hela EU.

3. Fasa ut massövervakningen: Ingen bör kunna övervakas utan konkret brottsmisstanke och utan domstolsbeslut. Det bryter mot våra rättstraditioner att rättskaffens medborgare stämplas på förhand som presumtiv brottsling. Vi kräver därför ett förbud mot massövervakningsprogram inom EU.

4. Nedrusta den internationella massövervakningen: Vi ber EU-parlamentet och EU-kommissionen att ta initiativ till en internationell överenskommelse, i syftet att motverka och begränsa den globala massövervakningen.

5. Skydda våra whistleblowers: Vi ber EU att skapa förutsättningar för politisk asyl och rättsligt skydd för whistleblowers inom hela EU. Fallet Edward Snowden visar hur viktigt det är att samhället erbjuder möjlighet till whistleblowing. Bara på så sätt skapas adekvata mekanismer som skyddar vår demokrati mot framtida angrepp.

Med vänliga hälsningar
[ditt namn]