Upprop till EU-kommissionen: Försvara pressfriheten nu!

Upprop till EU-kommissionen: Försvara pressfriheten nu!

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

GreensEFA Group in the European Parliament started this petition to EU-kommissionen

English

Fri media är under attack i hela EU. EU-kommissionen bör ta medias demokratiska roll på allvar och använda sina befogenheter för att försvara pressfriheten.

Vi kan inte längre låtsas som att pressfriheten i Europa inte är hotad. Media är under attack runt om i unionen: journalister trakasseras eller mördas, oberoende tidningar stängs ner och journalister stäms enbart för att de gör sitt jobb. Medial mångfald hotas av medieimperium och information har blivit en råvara som kan köpas och säljas.

Men utan pressfriheten kan inte verklig demokrati existera.

Därför uppmanar vi EU-kommissionen att ta pressfriheten på allvar och att använda sin politiska och juridiska makt för att skydda pressfrihet, åsiktsfrihet och fri information. De har makten att göra det, det enda som behövs är politisk vilja.

Det finns redan positiva åtaganden: Till exempel har EU just antagit ett nytt, omfattande visselblåsardirektiv för att skydda människor som står upp för allmänintresset och berättar sanningen. EU har också börjat finansiera projekt för gränsöverskridande, granskande journalistik och pengarna fördelas via oberoende organisationer för att undvika politisk inblandning. Men mycket mer kan och bör göras. EU-kommissionen har stora marknadsreglerande befogenheter och vi vill att den makten används för att skydda medial mångfald. Till exempel skulle EU-kommissionen kunna förbjuda regeringar från att finansiera mediekanaler som är politiskt kontrollerade (genom att betrakta det som olagligt statligt stöd) och de skulle kunna agera för att försvara pressfriheten genom att bryta upp mediemonopol så att människor får tillgång till en bredd av informationskällor. De skulle också kunna förse granskande journalistik med mer resurser, så att korruption och maktmissbruk kan synliggöras för befolkningen.

Underteckna detta upprop och dela det med dina vänner så att EU-kommissionen kraftfullt agerar för att skydda pressfrihet, oberoende och mångfald. Hjälp oss att sätta press på kommissionen så att de försvarar demokrati och rätten till fri information för oss alla.

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!