Kampanya Kapatıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Nitelikli Arşivistlerin Alınması

Bu kampanya 1.624 destekçiye ulaştı


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından önce açılan, ardından iptal edilen/ geri çekilen 200 Arşiv Memuru kadrosu, işin niteliği itibariyle, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde, bu konularda dört yıl süreyle lisans öğrenimi gören; bir kısmı üzerine yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden kişilere verilmelidir.

Liyakat ve ehliyet, bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi noktasında, başat unsurlar, temel ölçütlerdir. 

İnsanlık da, inanç sistemimiz de, çağdaş gelişmeler de bunu emreder.

"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünden ilham ile söylenecek olursa, söz konusu 200 Arşiv Memuru kadrosu üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde arşivcilik ve kütüphanecilik disiplinlerine dair eğitim-öğretim gören uzmanlara verilmelidir. Verilmelidir ki, onlar da vatan sevgisini en iyi şekilde gösterebilsinler.

Yedi yüz yıldan fazla süredir var olan çok güçlü bir devletin, yüzlerce yıldır birikmekte olan kültürel mirası (arşiv belgeleri, salnameler vs.), ancak işin uzmanı arşivistler eliyle gelecek yüz yıllara devredilebilir.

Bu nedenledir ki, karar verici devlet büyükleri, vatanlarını çok sevdiklerini göstermek adına, işi ehli olanlara, yani bu konuda dört yıl süreyle öğrenim gören Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunlarına vermelidir.

Bu alımlar için sosyal medya üzerinden ilgili kurumlara baskı kuran ve bu platformlar üzerinden örgütlenmeye çalışan meslektaşlarımız daha çok kişiye ulaşmak ve seslerini duyurmak istemektedirler ve bu doğrultuda #arşivcibbydencıkar etiketi ile bir araya gelmektedirler.

Siz de bu birlikteliğe katılmak isterseniz #arşivcibbydencıkar etiketi aracılığı ile twitterdan destek verebilirsiniz.

.

 Bugün Bilgi imzanı bekliyor!

Bilgi Yöneticileri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «ePosta Diğer : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Nitelikli Arşivistlerin Alınması». Bilgi ve imza atan diğer 1.623 kişiye katıl.