Victory

Kobiety "mniej inteligentne od mężczyzn"? Wyraź swój sprzeciw

This petition made change with 179,638 supporters!


English version below

2 marca 2017 roku eurodeputowany Janusz Korwin-Mikke przemawiając w Parlamencie Europejskim, stwierdził, że "kobiety powinny zarabiać mniej niż mężczyźni", gdyż są mniej inteligentne, słabsze i mniejsze od u mężczyzn.

Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet (2006/54/EC), bezpośrednia czy też pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć dotycząca płacy jest zabroniona. Słowa eurodeputowanego Korwina-Mikke i zachęcanie przez niego do nierównych płac jest sprzeczne z zawartym w dyrektywie zobowiązaniem do wyeliminowania nierównego wynagrodzenia za tę samą pracę.

Czy z naszych podatków naprawdę powinnyśmy opłacać wynagrodzenie dla polityka, który promuje nierówny status kobiet i mężczyzn?

My, niżej podpisani zwracamy się do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z apelem o podjęcie interwencji w sprawie tej bulwersującej wypowiedzi Janusza Korwina-Mikkego.

Nie może być tak, by ​w 2017 roku, kiedy to równe wynagrodzenie jest jednym z kluczowych celów prawodawstwa dotyczącego równego traktowania w UE i poza nią, jeden z eurodeputowanych jawnie i publicznie obraża kobiety i nie jest pociągany do odpowiedzialności.

----

On the 2nd March 2017, the second day of Women’s History Month, a Polish MEP named Janusz Konrwin-Mikke spoke in the European Parliament claiming that ‘women must earn less than men’. According to the representative, women are not deserving of equal pay because they are less intelligent, weaker and smaller than men.

According to the EU Gender Equality Recast Directive (2006/54/EC), direct and indirect discrimination on grounds of sex in relation to pay is prohibited. We believe that the encouragement of pay inequality by the MEP is in direct contradiction to the EU directive commitment to eradicate unequal pay for equal work.  Despite the EU legislation on equal pay, there remains to be a gender pay gap of about 16 % in the EU (EU average). The citizens of the EU refuse for their taxes to be used for the upkeep of MEPs who promote the unequal status of women.  

We, hereby undersigned, are calling on you, as the President of the European Parliament to hold MEP Korwin-Mikke responsible for his actions. It is inconceivable that in 2017, when equal pay is one of the key aims of equality legislation in the EU and beyond, there is a representative to the EU Parliament who would openly and publicly offend women without being held to account.

Yours sincerely,
European WomenToday: Farsa is counting on you

Farsa needs your help with “.@EP_President: Punish Polish MEP for 'Women Less Intelligent' Comment // Kobiety mniej inteligentne od mężczyzn? Wyraź swój sprzeciw”. Join Farsa and 179,637 supporters today.