Kampanya Kapatıldı

EKOSİSTEMLER BAKANLIĞI Kurulsun Denizlerimizde Balıklar, Sulak Alanlar, Milli Parklar, Tabiat Varlıkları, Floramız, Faunamız Daha Etkin Korunsun

Bu kampanya 280 destekçiye ulaştı


 

Tüm Avrupa ülkelerinden çok daha zengin flora ve faunaya sahibiz .Ancak bu değerleri koruma konusunda kamu yapılanması yetersiz ve çok başlı haldedir. Bu da pek çok sorunu ortaya çıkarmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'nce Tabiat anıtları, Sit alanları, Özel Çevre Koruma Alanları vb. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na Bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tabiat Parkları, Milli Parklar vb. Orman Genel Müdürlüğü ormanları,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü deniz ekosisteminde ki balıklarımızı koruma kullanma dengesini sağlamakla  görevlidir.

Oysa bu kurumların görevi ekosistem bütünlüğü içinde ele alınarak tek çatı altında toplanırsa daha doğru bir bakış açısı oluşacaktır.

Her geçen gün kaybolan ekolojik değerlerimizin, denizlerimizdeki Akdeniz foku, Caretta caretta, diğer sucul canlılarımız, ağaçlarımız, ormanlarımız, sulak alanlarımız, vadilerimiz, göllerimiz zengin flora ve faunamız, endemik canlılarımız, tabiat varlıklarımız, ve tüm doğal değerlerimizin korunması  için ekosistem bütünlüğü içinde;

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın EKOSİSTEMLER BAKANLIĞI'na dönüştürülerek  ilgili yapılanmaların tek çatı altında toplanması BÜTÜNCÜL bir bakış açısının oluşmasını da sağlayacaktır. Bununla birlikte kamuda dağınık halde bulunan ilgili kurumlar tek çatı altında bir bakanlıkta ve daha geniş bir perspektiften ele alınarak koruma sağlanacaktır. Bir çok anlamda olumlu gelişmeyi de sağlayacaktır

 

Bu konuda hükümetin dikkatini çekmek  yeni ve etkin bir kamu yapılanması oluşturmak hedeflenmektedir.

 Bugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet Yazıcıoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «EKOSİSTEMLER BAKANLIĞI KURULMALI». Mehmet ve imza atan diğer 279 kişiye katıl.