Petition Closed

Steun de Islamitische Universiteit Rotterdam

This petition had 1,691 supporters


Geen discriminerend beleid voor onze universiteit


De recente berichtgevingen in de media in de afgelopen maanden over de Islamitische Universiteit van Rotterdam is jullie vast niet ontgaan.Onze islamitische Universiteit van Rotterdam wordt bedreigd, de politici willen door het nieuwe wetsvoorstel "Namen en Graden Universiteiten", de mond snoeren van de universiteit. Daarnaast vallen er harde woorden over een mogelijke intrekking van de accreditatie, de universitaire titel en zelfs een mogelijke sluiting! Om deze en andere redenen beginnen wij (de studenten van de IUR) een handtekeningenactie onder de slogan: ‘Geen discriminerend beleid tegen onze universiteit!’.

Met deze actie willen wij onze steun betuigen aan onze onderwijsinstelling. Deze handtekeningen willen wij vervolgens uitreiken aan een vertegenwoordiger van de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel ‘Namen en Graden Universiteiten’ aangenomen, welke aanstaande vrijdag 25 november besproken zal worden bij de Eerste kamer. Hoewel dit wetsvoorstel geen directe gevolgen heeft voor onze onderwijsinstelling, krijgt een willekeurig Minister extra bevoegdheden opdat zo’n Minister als het ware op de stoel van de rechter komt te zitten.

Het bijzondere van dit wetsvoorstel is dat dit vooral op onze onderwijsinstelling gericht is. Onze universiteit heeft inmiddels 300 studenten van zestien verschillende etniciteiten. Dankzij onze opleiding (die overigens bovengemiddeld goed scoort op onderwijs) leren wij om op een goede manier om te gaan met moslims en niet-moslims. We zien dat de sociaal-maatschappelijke bijdrage aan burgerschap van onze universiteit juist heel positief is – ondanks de loze claim dat dit niet zo zou zijn.

Met deze campagne willen wij onze stem laten horen en onze kritiek over de vooroordelen t.a.v. de Islamitische Universiteit. De politiek gaat te vaak af op mediaberichtgevingen en wordt op deze wijze zonder een degelijk onderzoek naar feiten, als het ware ‘de een roept, de ander doet’ toegepast. Er wordt snel van leer getrokken en wordt snel overgegaan tot een dreigtaal van ‘opdoeken’ of ‘sluiten’. Dit allemaal zonder dat onderzoek wordt gedaan en nog erger; er is geen gehoor gegeven door de minister aan de verzoeken van onze universiteit en onze rector om in dialoog te gaan.

Onze onderwijsinstelling is door moslims ‘gebouwd’ en als de overheid écht wilt dat het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef wordt bevorderd, dan moet zij geen universiteit ‘afbouwen’. Dit is niet constructief maar juist destructief.
Wij hopen hiermee aan te tonen hoe belangrijk de IUR is. Niet alleen voor haar studenten, maar ook voor het sociaal maatschappelijk belang van Nederland. Dus teken de petitie en deel dit bericht met iedereen die je kent, zodat onrecht in Nederland voorkomen wordt.

Volg ons op Facebook en teken de petitie!

Studenten van de IURToday: Omer is counting on you

Omer Durgun needs your help with “Eerste Kamer: Steun de Islamitische Universiteit Rotterdam”. Join Omer and 1,690 supporters today.