KEIN DENKMAL FÜR HO CHI MINH IN WIEN. KHÔNG DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIÊM HỒ CHÍ MINH TẠi VIENNA

KEIN DENKMAL FÜR HO CHI MINH IN WIEN. KHÔNG DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIÊM HỒ CHÍ MINH TẠi VIENNA

Startdatum
3. Februar 2017
Petition an
Dr.Michael Häupl (Bürgermeister Wien) und
Petition geschlossen.
Diese Petition hat 3.500 Unterschriften erreicht

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von ute junker

Im schönen Wiener Donaupark soll im Oktober dieses Jahres ein Denkmal für den Diktator und Massenmörder Ho Chi Minh eingeweiht werden.

Die Gesellschaft Österreich Vietnam ( GÖV ) ,eine regimegetreue ,kommunistische Splittergruppe finanziert das Projekt,das vom Stadtgartenamt Wien abgesegnet wurde.

Danach wird die Stadt Wien für Instandhaltung und Pflege sorgen.

Das ist ein "Supergastgeschenk" für wirtschaftliche Zusammenarbeit.Damit wird jedem demokratischen Bürger und allen Exilvietnamesen in allen Herren Ländern ein Schlag ins Gesicht versetzt.Bitte unterzeichnet,damit sich das Mörderregime in Vietnam nicht über Menschenrechte durchsetzt.Schlimm genug,dass Vietnam auf 11. Stelle der Weltrangliste für gefährdete Länder steht.Schlimm genug,dass dort immer noch Menschen gefoltert und inhaftiert werden,nur weil sie gegen das Regime schreiben oder Christen sind.Schlimm genug,dass man darüber überhaupt schreiben muss.

Herzlichen Dank und eine gute Zeit  Ute Junker

---------------------------------------------------------------

Vào tháng 10 năm nay sẽ có một lễ khánh thành  khu tưởng niệm Hồ Chí Minh , một nhà độc tài khát máu , trong công viên Donaupark tại thành phố Wien.

Stadtgartenamt của thành phố Wien đã chấp thuận cho Hội Áo Việt (GÖV ) , một nhóm thân Cộng và thân nhà cầm quyền VN , lo phần tài trợ cho dự án này.

Sau đó thành phố Wien sẽ đảm nhận việc chăm sóc và bảo quản khu tưởng niệm.

Đó là một mòn quà „tuyệt diệu“ cho chủ nhà với sự  đồng thuận  kinh tế hai bên.

Đó cũng là một cái tát  vào mặt  mỗi người dân xứ dân chủ, cho những người Đức gốc Việt và cho tất cả những người Việt hải ngoại trên toàn thế giới.

Các bạn hãy ký vào đây để cho chế độ bạo tàn ở VN không chà đạp lên những giá trị dân chủ.

Đã quá tệ hại khi một đất nước đứng vào hàng thứ 11 trên thế giới về mức độ nguy hiểm

Đã quá tệ hại khi còn có những người bị tra tấn tù đày chỉ vì họ dám phê bình nhà cầm quyền hay theo đạo.

Đã quá tệ hại khi người ta phải viết  những điều đó lên đây.

Thân ái cảm tạ và xin chúc mọi sự tốt lành
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petition geschlossen.

Diese Petition hat 3.500 Unterschriften erreicht

Jetzt die Petition teilen!