Doğal Sitler Doğal Kalsın! #BırakınDoğalKalsın

Doğal Sitler Doğal Kalsın! #BırakınDoğalKalsın

15.816 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel firmalara hazırlatılan sözde ‘‘Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’’na dayanılarak, Türkiye’nin tamamında, Doğal Sit Alanlarının koruma dereceleri düşürülüyor ya da kaldırılıyor.

Bu raporlar, şeffaf olmaları gerekirken, kamuoyundan sır gibi saklanıp, talep edildiğinde de yurttaşlara verilmedi !

Oysa doğal sit alanlarını korumaya, hatta çoğaltmaya, her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Çünkü biyolojik çeşitliliğin insan eliyle hızla azaltıldığı, ekolojik krizin kendisini her zamankinden daha çok hissettirdiği bir dönemdeyiz.

Bütün çabaların, var olanın korunması, doğanın kendini yenilemesine, onarmasına olanak verecek düzenlemeler yapılması yönünde olması gerekir. Bu zorunluluk, yaşadığımız Covid-19 pandemisi sürecinde çok açık olarak ortaya çıkmıştır.

Dünyada insan eliyle yaratılan ekolojik krize bağlı doğal felaketler her geçen gün artarak yaşanırken;  ülkemiz güya “bilimsel”, “ekolojik” ve “koruma amaçlı” iddiasında olan, aslında bilimle, ekoloji ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kararlarla doğal yaşam alanlarını hızla yitiriyor, ekolojik bir yok oluşa doğru ilerliyor.

Yaşam ortamlarını tahrip ettiğimiz canlılardan bulaşan virüslerle hayatımızın keskin bir biçimde değiştiği bir dönemde, herhangi bir gerekçeyle doğal alanların koruma derecesinin düşürülmesini kabul edilemez buluyoruz.

Amacı doğanın korunması değil, aksine yok ederek yeni rant alanları yaratmaktan başka bir şey olmayan bu gidişe dur demeliyiz.

Bu, aynı zamanda, Türkiye’nin taraf olduğu, iç hukuk normu sayılan uluslararası sözleşmelerin de gereğidir.

Bu kampanyayı ulusal ölçekte düzenlemenin kaçınılmaz olmasının nedeni, Muğla İlini kapsayan rapora meşru yoldan ulaştıktan ve inceledikten sonra tahminlerimizin ne yazık ki doğru çıkması ve bu raporların bilimsellikten, koruma odağından epey uzak olmasıdır. Üstüne, Sayıştay tarafından da ekolojik temelli bilimsel raporların düzenlenmesindeki usule aykırılıkların 2019 denetim raporunda ortaya konulmuş olmasıdır.

Dolayısıyla;

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilimsellikten uzak bir çalışmaya dayandırılan, yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşama, bilgi edinme gibi anayasal hakları göz ardı edilerek, ilgili mevzuata aykırı şekilde, uygun olmayan yöntemle ihale edildiği için kabul edilemez sonuçlara ulaşılmasına yol açan ve bilimsel kabul edilemeyecek Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’nın tümünün iptal edilerek, sit alanı kararlarına dayanak kabul edilmemesini,

2- İptalini talep ettiğimiz tüm raporların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ilgili kamuoyunun ve bilimsel çevrelerin erişmesini mümkün kılacak biçimde Bakanlık internet sitesinde ilan edilmesini,

3- İptalini talep ettiğimiz bilimsel raporlara dayanarak bugüne kadar alınmış tüm doğal sit alanı tespit kararlarının iptal edilmesini; bu kararlar, dayanak bilimsel raporlara sıkı sıkıya bağlı olduğundan, bütün Türkiye için geçerli olmak üzere, bilimsel olmayan raporlara dayanarak yeni sit alanı kararı alınmamasını,

4- Doğal sit alanları ile ilgili Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının; halkın katılımı, şeffaflık, bilimsel yeterlilik, ulusal ve uluslararası taahhütlere uygunluk sağlanarak, en önemlisi de koruma yaklaşımı esas alınarak yeniden hazırlanmasını,

Talep ediyoruz.

Kampanya Çağrıcısı:

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’yi aşağıdaki  22 Bölgeye bölerek doğal SİT kararlarında değişiklik yapmıştır:

1) Antalya, Burdur, Isparta 

2) İstanbul 

3) Balıkesir 

4) Bursa, Yalova 

5) İzmir, Manisa 

6) Çanakkale 

7) Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın

8) Tuz Gölü 

9) Kocaeli, Sakarya, Düzce 

10) Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 

11) Denizli, Aydın 

12) Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya, Uşak 

13) Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray  

14) Konya, Karaman 

15) Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis 

16) Kayseri, Sivas, Malatya, Yozgat 

17) Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize

18) Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat  

19) Erzurum, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Kars, Tunceli, Ağrı, Erzincan 

20) Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak 

21) Muğla 

22) Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin

Sayıştay Raporu Link : 

https://drive.google.com/file/d/1PRJdGzzyfyzOj9j-ayC5Q10V3AjQZgio/view?usp=sharing

15.816 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.