Mekke ve Medine özerk ilan edilsin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Dünya çapında 1,5 milyar Müslümanın kıblesi Kâbe, genişletme faaliyetleri dolayısıyla tehlike altında. Bu sadece fiziki bir tehdit değil, aynı zamanda ahlaki bir zaafında göstergesi. Irak, Afganistan, Suriye gibi pek çok İslam ülkesi işgal edilmiş, bunun yanında milyonlarca Müslüman açlık sınırında yaşam savaşı veriyor. Buna karşılık İslamın tek kutsal mabedi her gün 5 vakit yöneldiğimiz Kâbe kardeşliğin ve sadeliğin timsali olmaktansa adeta Las Vegas veya New York gibi kapitalist bir mabede dönüşmüş durumda. Bizler için dünyanın merkezi, barış ve esenlik yurdu olan Kâbe'nin etrafında adeta Allah'a isyan edermişçesine dikilen gökdelenler sükunetle ibadet etmemizi engelliyor.

Kendimize önder ve rehber olarak seçtiğimiz ve onun getirdiği mesajı takip etmek iddiasında olduğumuz Hz. Muhammed'in örnek ahlakına yakışmayan bu lüks ve israfın bir an önce durması gerektiğine inanıyor ve bütün dünya Müslümanlarını bu konu hakkında bilinçlenmeye ve tepki koymaya çağırıyoruz.

Bunun yanında Kâbe'nin Suudi Arabistan devleti sınırları içerisinde olmasına rağmen 1,5 milyar Müslümanın her biri için sahip olduğu yüksek önemi göz önünde bulundurarak;

1- Mekke'nin "Uluslararası Şehir" statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz.

2- 56 Müslüman ülke ortak bir konsey oluşturması talebinde bulunuyoruz

3- Bu uluslararası konseyin Mescidi Haram'ın imarı ve Hac kotası gibi konularda ortak karar alması gerektiğini vurguluyoruz.

Bizler bu çağrıyı herhangi bir cemaat, parti veya devlet adına değil sadece Müslüman bireyler olarak yapıyoruz...