Victoria

Permita que nenas e nenos poidan escribir a Carta de Nadal en galego na web de Carrefour

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 616 firmas!


Na web de Carrefour habilitada para escribir a Carta de Nadal danse as alternativas de éuscaro, castelán, catalán e inglés, mais, supoño que por descoñecemento, non aparece a opción de galego.

O galego é a lingua propia de Galicia, unha terra localizada no noroeste da Península Ibérica, que conta con números establecementos de Carrefour.

Penso que as nenas e os nenos galegos teñen dereito a escribir a carta de Nadal na súa lingua.

Por iso, solicito se remedie o erro ou omisión de non contar con este fermoso idioma na súa páxina web.

Atentamente

Xosé Baamonde

 

En el sitio web de Carrefour habilitado a escribir la Carta de la Navidad ofrece las alternativas de Vasco, Español, Catalán e Inglés, pero, supongo que por desconocimiento, no aparece la opción del gallego.

El gallego es la lengua propia de Galicia, una tierra situada en el noroeste de la Península Ibérica, que tiene numerosos establecimientos de Carrefour.

Pienso que las niñas y los niños gallegos tienen el derecho a escribir la carta de Navidad en su idioma.

Por lo tanto, solicito se subsane el error o la omisión de no tener este hermoso idioma en su sitio web.

Atentamente

Xosé Baamonde

 Hoy: Xosé cuenta con tu ayuda

Xosé Baamonde necesita tu ayuda con esta petición «Director General de Carrefour España: Permita que nenas e nenos poidan escribir a Carta de Nadal en galego na web de Carrefour». Únete a Xosé y 615 personas que ya han firmado.