Petisie teen toestaan van borg vir aanvaller(s) in Schalk en Lana Coetsee - saak

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Ons, die groter gemeenskap van Reivilo in die Noordwes Provinsie, versoek hiermee dat die beskuldigde in die aanval op Schalk en Lana Coetsee ingevolge artikel 60(4)(a) van die Strafproseswet 51 van 1977, nie in aanmerking kom vir borg nie.  Die gemeenskap is oortuig daarvan dat daar ‘n baie hoë vlak van waarskynlikheid bestaan dat indien die beskuldigde op borg vrygelaat word, hy die veiligheid van die slagoffers, gemeenskap, openbare belang en openbare orde in gevaar sal stel.

Na aanleiding van die brutaliteit van die aanval op Schalk en Lana Coetsee, word die publiek uitgenooi om die petisie te teken om ons te help om seker te maak dat die beskuldigde in aanhouding bly vir die duur van die saak. Julle hulp word opreg waardeer.