Petition Closed

Ang Kahalagahan ng ating Kagubatan

This petition had 118 supporters


Ang mabilis na pagkasira at pagkaubos ng ating kagubatan ay isang malaking suliranin. Nakakalbo ang ating mga kagubatan bunga ng walang pakundangang pagputol sa mga puno ng mga magtotroso at magkakaingin. Dapat itong bigyan-pansin ng namumuno sa ating pamahalaan. Ang unti-unting pagkaubos ng ating kagubatan ay bungga ng pang-aabuso ng tao sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilegal na pagtotroso, pagputol ng mga puno na bata pa at pagkakaingin. Ang mabilis na pagkasira at pagkaubos ng ating kagubatan sanhi ng iba't ibang dahilan ay isang malaking suliranin na dapat bigyang pansin ng namumuno sa ating pamahalaan.
Sa ating bansa, unti-unti na nating nararamdaman ang epekto ng pagkaubos ng mga puno sa kagubatan. Bunsod nito ang flashflood na naganap sa iba't ibang lalawigan na kumitil ng maraming buhay at sumira ng milyon-milyong halaga ng ari-arian. Ang pagkaubos ng maiilap na hayop at mga endangered species, pagbaba ng water level sa mga dam at ilog, at ang pag-init ng kapaligiran ay ilan din sa mga epekto ng pagkalbo ng kagubatan.Today: reynalyn is counting on you

reynalyn torres needs your help with “Department of National : Ang Kahalagahan ng ating Kagubatan”. Join reynalyn and 117 supporters today.