Victoria

LA ZONA NORTE DE PAMPLONA NECESITA OTRO INSTITUTO

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 2.474 firmas!


La zona Norte de Pamplona y su comarca (Rochapea, San Jorge, Buztintxuri, Orkoien, Irurtzun y Lekunberri), con una población de más de 50.000 habitantes cuenta con un solo centro público de secundaria para el alumnado de modelo D (Biurdana), situado en otra zona (Barrio San Juan de Pamplona) y donde, evidentemente, no caben. IES Biurdana era en su origen una escuela de primaria para 250 alumnos y alumnas. Ahora, tras tres ampliaciones, acoge a 600 (ya está lleno) y la previsión es que en 2017 acoja a 900, llegando en los años sucesivos a los 1.200.

Año tras año se hacen apaños que perjudican a alumnado y profesorado. La solución, es evidente: ¡hace falta otro instituto en la zona! Necesitamos una solución (como mínimo hasta 2024) que haga frente al aumento de estudiantes de los próximos años.

Además, el Gobierno de Navarra malgasta 15.000€ al año ya que el actual Biurdana necesita complementar sus instalaciones, ya saturadas, con el alquiler de instalaciones deportivas a una sociedad privada para que todo el alumnado pueda realizar las actividades de educación física.

El problema afecta al alumnado del IES Biurdana y a todos sus centros adscritos. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a una educación y unas instalaciones dignas y de calidad en un centro público. Son casi 3.000 alumnas/os y somos miles las familias diréctamente afectadas.

Después de varios informes de la Comisión Instituto zona Norte de Pamplona y del Equipo Directivo de Biurdana, comparecencias y sesiones de trabajo en el Parlamento y tras más de cuatro años de demanda de solución definitiva por parte de la comunidades educativas del IES Biurdana y sus centros adscritos, volvemos a exigir una solución urgente y definitiva a los problemas de espacio en Biurdana, incluida la construcción de una zona cubierta para las sesiones de educación física.

 FIRMA ESTE DOCUMENTO:

- SOLICITANDO al nuevo Gobierno de Navarra UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA (y no soluciones parciales como se ha hecho hasta ahora) a los mencionados problemas. Solución que, como mínimo, pasa por la construcción de un cubierto en el patio del IES Biurdana y la consecución de un nuevo centro en la zona Norte de Pamplona, que esté disponible para el inicio del curso 2017/2018 (septiembre), año en el que se incrementarán seriamente los problemas de espacio en Biurdana.

Esta solución ya fue reclamada, por todos los partidos del Parlamento de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona (excepto UPN) con la aprobación de sendas resoluciones en enero y marzo de 2013, respectivamente.

 Blog de la comisión de apymas

---------------------------------------------------------------------------------------------

Iruñeko Ipar aldean eta inguruko eskualdean -Arrotxapea, Sanduzelai, Buztintxuri, Orkoien, Irurtzun eta Lekunberrin- 50.000 biztanletik gora bizi dira eta ikastetxe bakar bat dago, Biurdana institutua, D ereduan ikasten ari diren ikasleentzat, eremu horretatik kanpo kokatua, Donibane auzoan. Biurdana institutuan, bistan da, ez dira ikasle guztiak sartzen. Hasiera batean, Lehen Hezkuntzako eskola izateko sortu zen, eta bertan 250 ikasle sar zitezkeen. Orain, ordea, ikastetxea hiru aldiz handitu eta gero, 600 ikaslek ikasten dute bertan (bete-beterik dago), eta, aurreikuspenen arabera, 2017an 900 ikasle hartuko ditu, urte horretaik aitzina 1.200 izatera irits daitezkeelarik.

Urtez urte ari dira adabakiak egiten, ikasleen zein irakasleen kalterako. Izan ere, garbi dago irtenbidea: beste institutu bat eraiki beharra dago gure eremuan! Irtenbide bat behar dugu, datozen urteetarako espero den ikasleen gorakadari aurre egiteko, eta horrek gutxienez 2024. urtera arte konpondu beharko luke arazoa.

Gainera, Nafarroako Gobernuak 15.000 euro xahutzen ditu urtero, Biurdana Institutuak kirol-instalazio batzuk alokatu behar dizkiolako elkarte pribatu bati, ikasle  guztiek egin ahal ditzaten gorputz hezkuntzako saioak, Biurdanako instalazioak eskas direlako ikasle guztientzat.

Arazo honek Biurdana BHIko eta hari atxikitako ikastetxe guztietako ikasleengan du eragina. Gure seme-alabek eskubidea dute hezkuntza eta instalazio duin eta kalitatezkoak edukitzeko ikastetxe publiko batean. Guztira, ia 3.000 ikasle dira eta arazo honek milaka familia ukitzen gaitu zuzenean.

Orain, Iruñeko Ipar aldeko Institutu batzordeak zein Biurdanako Zuzendaritza taldeak gai honi buruz txosten batzuk egin ondoren, Parlamentuko agerraldi eta lan-saio batzuen ostean eta Biurdana BHIko eta hari atxikitako ikastetxeetako hezkuntza-erkidegoek lau urte baino gehiagoan behin betiko irtenbidea eskatzen aritu eta gero,  berriz ere ari gara premia handiz exijitzen behin betiko irtenbide bat Biurdanako   espazio-arazoak buka daitezen, besteak beste, gune estali bat eraiki dezatela gorputz heziketako saioetarako.

 AGIRI HAU SINATZEN DUT:

- ESKATZEKO Nafarroako Gobernu berriari BEHIN BETIKO IRTENBIDE BAT  har dezala aipatu arazoentzat, eta ez alde bateko irtenbiderik orain arte bezala. Irtenbide horrek barne hartuko ditu, gutxienez, hala gune estali baten eraikuntza Biurdana BHIn nola beste ikastetxe berri bat lortzea Iruñeko Ipar alderako, 2017-18ko ikasturte hasierarako, urte horretan biziki larrituko baitira Biurdanako espazio-arazoak. 

Irtenbide hau galdegina zuten, jada, Nafarroako Parlamentuko eta Iruñeko Udaleko alderdi guztiek -UPNk izan ezik-, 2013ko urtarrilean eta martxoan, hurrenez hurren, onetsi zituzten ebazpenen bitartez.

Blog batzorde institutuaHoy: Apymas zona norte de Pamplona cuenta con tu ayuda

Apymas zona norte de Pamplona Apymas zona norte de Pamplona necesita tu ayuda con esta petición «Departamento de Educación de Gobierno de Navarra: LA ZONA NORTE DE PAMPLONA NECESITA OTRO INSTITUTO». Únete a Apymas zona norte de Pamplona y 2.473 personas que ya han firmado.