Cal la mascareta a l'aula?

Cal la mascareta a l'aula?

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
En veu pròpia ha iniciado esta petición dirigida a Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y

CAL LA MASCARETA A L’AULA? 

@enveupropia

“Quan vaig dir: mama, tu saps que ningú no respecta els vuit principals Drets dels Infants?, vaig entendre que la nostra opinió no s’escoltava, vaig entendre ens estaven culpabilitzant (ens deien que érem els portadors del virus) per motius que nosaltres no hi teníem res a veure, i que encara ara segueix passant quan ens fan portar a tota hora la mascareta. Des d’aquell moment tant la meva mare com jo ens vam adonar que havíem de fer alguna cosa, no ens podíem quedar de braços plegats.”

Arrel de les reflexions de la meva filla, de 10 anys, hem pensat, juntament amb d’altres pares i mares, que és hora de donar veu als nens precisament en el marc de la situació epidemiològica que ens trobem.

En cap moment neguem ni l’existència de la pandèmia de la Covid-19 ni els seus riscos derivats, si bé qüestionem la proporcionalitat d’algunes mesures, com l’obligatorietat de l’ús continuat de la mascareta dins l’aula, que afecten en un sentit ample (físic, relacional, psicològic, …) els infants i adolescents i que considerem no adequadament justificades i excessives.

Aquesta és doncs una carta oberta, adreçada a pares i mares, educadors i docents, experts científics, i sobretot consellers, regidors, ministres i autoritats competents, on posem de manifest arguments, normatives i informes que evidencien que no té sentit l’ús indiscriminat, obligatori i continuat de la mascareta per part dels infants dins els centres educatius.  Tot plegat des d’aquesta doble mirada, la dels pares i mares i la dels nostres fills i filles, i amb el benentès que tots com a societat som responsables de la salut física, emocional i psicològica dels nens i nenes del nostre país.

El nostre qüestionament es fonamenta en una sèrie de reflexions i documents que us exposem a continuació:

1) Nombroses fonts mèdiques i científiques apunten a la poca o nul·la capacitat transmissora de la Covid-19 en infants menors de 17 anys i especialment en infants asimptomàtics. El més proper, publicat a premsa en data 28-11-2020, és l’estudi de la Vall d’Hebron “Covid pediátrico en Cataluña: sumando esfuerzos para dar respuestas a la Covid-19”, on s’assenyala que en un nen infecta 8 vegades menys que un adult i que només un 8% dels nens que donen positiu ho transmeten a les cases, i un 3% a un altre nen. Els mateixos investigadors pretenen que es torni als nens el pes que realment tenen en aquesta pandèmia i que deixin ser víctimes de la por epidèmica dels adults. Per altra banda, sabem que en molts països no s'utilitza la mascareta a les escoles i la realitat és una incidència i ràtios de mortalitat poblacional iguals o substancialment menors que a Espanya i Catalunya. (Altres fonts 1)

2) Davant la manca d'estudis sobre els impactes a nivell de salut (física, emocional, mental) en infants menors davant l'ús prolongat en el temps de la mascareta, amb una mitjana de 5 a 12h diàries durant mesos, no entenem que no s'apliqui el Principi de la Precaució i Proporcionalitat, tal com s'aplica a qualsevol mesura mèdica que no demostri la seva seguretat o innocuïtat, i més tenint en compte la baixa incidència en nens així com la seva baixa transmissibilitat. I a més tenint present que, ja de base, s'utilitzen protocols estrictes als centres educatius per evitar l'entrada d’infants malalts, que es treballa amb grups bombolla i amb normes d’higiene i ventilació constants. (Altres fonts 2)

3) Entenem que hi ha una vulneració de Drets Fonamentals dels infants, com el dret a la dignitat i l’expressió lliure.  

De la Declaració Drets dels Infants, Assemblea General Nacions Unides, resolució 1386, de 1959, citem els preàmbuls I,III, IV V i VI, en els quals la declaració insta a pares i mares, homes i dones individualment, organitzacions privades, autoritats locals i governs respectius a reconèixer i vetllar per aquest drets: “Refermar en la dignitat i valor de la persona, el progrés social, i elevar el nivell de vida dins d’un concepte més ampli de llibertat. Donar a l’infant la cura i protecció especial que necessiti. Interessar-se pel benestar de l’infant. La humanitat ha d’atorgar a l’infant el millor que li pugui donar. La Declaració és a fi que l’Infant tingui una infantesa feliç i gaudeixi.”

De la Convenció sobre els Drets dels Infants, Nacions Unides, 1989 (ratificada 1997), es vulneren els següents articles:

Art.12- L’Infant té dret a expressar la seva opinió en tot allò que l’afecta i a veure com aquesta opinió és atesa

Art.13- L’Infant té dret a la llibertat d’expressió i a buscar, rebre i difondre informacions i idees pels mitjans que triï

Art.15- L’Infant té dret a la llibertat d’associació i a celebrar reunions pacífiques

Art.16- L’Infant té dret a no ser objecte d’intromissions a la seva vida privada

Art.18- L’Estat ha d’assegurar el reconeixement del principi que el pare i la mare tenen responsabilitats comunes a l’educació i desenvolupament de l’infant i la seva preocupació ha de ser el desenvolupament òptim

Art. 19- L’Estat té l’obligació de protegir l’Infant contra tota mena d’abusos

Art. 24- L’infant té dret al nivell més alt de salut

De la Llei14/2010 dels Drets i oportunitats en la Infància i Adolescència, de la Generalitat de Catalunya, es vulneren els següents articles:

Art. 5- L’interès superior de l’infant o l’adolescent ha d’ésser el principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques. (...)

Art. 7- Dret d’ésser escoltat. Els infants i els adolescents, d’acord amb llurs capacitats evolutives i amb les competències assolides, i en qualsevol cas a partir dels dotze anys, han d’ésser escoltats tant en l’àmbit familiar, escolar i social com en els procediments administratius o judicials en què es trobin directament implicats (...) (Altres fonts 3)

4) Tenint en compte que l’OMS no recomana l’ús de la mascareta en infants d’entre 6 i 11 anys de forma generalitzada, i que subratlla que cal tenir en compte l’impacte que el seu ús pugui tenir en el seu aprenentatge o el desenvolupament psicològic i social i que assenyala, així mateix, que no haurien d’utilitzar-la quan practiquin  esport o una activitat física com córrer, saltar o jugar per tal que no interfereixi en la correcta respiració; tenint en compte que el Real decret-llei 21/2020 de 9 de juny del Govern espanyol, en el seu article 6 del BOE, fa obligatori l’ús de la mascareta a persones de 6 anys en endavant en el supòsit que no es pugui garantir una distància de seguretat d’ almenys 1,5 metres:

Veiem clarament que l’obligatorietat de la mascareta en els centres educatius de Catalunya ve d’un acord entre les Conselleries d’Educació i Salut, ja que es tracta, com van dir, “del començament del curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable”. Com a norma general les dues conselleries van establir l’obligatorietat a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i dels 6 als 12 anys quedaria a mans d’un “en funció de l’evolució de la pandèmia” i que cada dimecres el Govern català indicaria a les escoles si continuava l’obligatorietat de portar la mascareta o no.

A la pràctica, estem davant d’un escenari on la legislació espanyola NO obliga i la normativa catalana NO és clara en com i quan és o no és obligatòria la mascareta, en base a quins índexs de contagi de la pandèmia passa a ser obligatòria i , de la mateixa manera, a partir quins índexs deixa de ser necessària. A la pràctica, ha estat un ús continuat i abusiu a totes les edats, des dels 6 anys.  (Altres fonts 4)

Per tot això exposat, i davant d'una situació tan complexa, on hem pogut veure actuacions tan polars com el cas d'Espanya vs. Suècia, trobem a faltar un debat profund a nivell filosòfic, mèdic, psicològic, sociològic i amplament científic. Hem vist que es parla molt de bioètica però no hi ha espai a aquest debat ni es té en compte els nens, només es parla d'ells com a vectors de propagació i tots hem vist com se’ls ha criminalitzat, reprimit, com s’han vulnerat els seus drets i com segurament hem atemptat contra la seva salut mental, emocional i físic des de fa més de vuit mesos.

Sentim que és important poder fer revisions dels Protocols d’actuació a les escoles quan hi ha moltes entitats, grups i associacions de persones que ja han denunciat, proposat o estès la mà al diàleg, i també molts professionals de la salut i del món científic que han qüestionat rotundament l'ús indiscriminat en general i especialment en les escoles.  (Altres fonts 5)

Tenim sobre la taula dades on s’evidencia el baix risc de contagi en infants i ens preocupa l’afectació física i psicològica, angoixa, falta d’empatia, de socialització, a banda dels problemes cutanis i de respiració dels nostres fills i filles. Ens preguntem quins poden ser els efectes a curt, mitjà i llarg termini de l'ús continuat de la mascareta a l'aula i com es justifica una mesura tan dràstica. 

Quin preu psicoemocional, cultural, social i de salut es paga amb aquesta mesura?


Signem: Pares i mares que donem veu als infants. Barcelona, 1/12/2020

 

Altres fonts 1 : “DFTB COVID-19 Evidence Review 15th May 2020” by DTFB Paediatric blog; “Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China, 20/11/2020” by Nature Communications; “Papel de los ninos y niñas en la trasnmisión intrafamiliar del SARS-CoV-2 (COPEDI-CAT)”, estudi de la Vall d’Hebron; “El contagi de Covid en infants i adolescents és molt baix i l’escola és segura, segons els pediatres”, article del CCMA de 28/05/2020; “Infants i adolescents contagien molt poc el coronavirus, segons un nou estudi”, article del CCMA de 27/11/2020, “Argumentari Transmissió Infants” Generalitat de Catalunya, Departament de Salut; “Los ninos prácticamente ni se contagian ni contagian el Covid-19”, Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal de 14/10/2020.
Altres fonts 2 : “Las mascarillas causan enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura” entrevista a la Dra. Margarite Griesz-Brisson, especialista alemana en neurofisiolofia i neurotoxicologia, per MPR21, a 10/10/2020;  “Great Barrington Declaration” by Martin Kulldorff, Sunetra Gupta and Jay Bhattacharya.

Altres fonts 3 : “Derechos de la infancia y Covid-19”. J.M. Paricio, pediatra;  Declaració Drets dels Infants, Assemblea General Nacions Unides, resolució 1386, de 1959; Convenció sobre els Drets dels Infants, Nacions Unides, 1989 (ratificada 1997);  Llei14/2010 dels Drets i oportunitats en la Infància i Adolescència, de la Generalitat de Catalunya.

Altres fonts 4 : Pàgina Organització Mundial de la Salut Who.int,  “Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, publicació BOE número 163; “Comunicado a los equipos directives de todos los centros educativos” de Docentesporlaverdad.org

Altres fonts 5 :“Damask-19”, estudi danès sobre les mascaretes on es revela la poca diferència en les taxes d’infecció per Covid-19 entre els participants emmascarats i els no-emmascarats, estudi Hospital Universitari de Copenhague; “Children, school and COVID-19” by National Institute for Public Health and the Environment, rivm.nl; “Entrevista a Jon Ander Etxebarria Gárate, decà del Col.legi de biòlegs d’Euskadi” per lbry.tv; “Petició de No a la obligatorietat de la mascareta als centres educatius” de Fem Xarxa, Girona; “Manifest 19 de novembre: A l’escola volem respirar!” de Fem Xarxa, Girona; “Clam de les famílies de l’Escola La Vall d’Osor (La Selva)”publicat a Ara.cat el 20/10/2020.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas