Fullfør Henrik Bulls uferdige regjeringsbygg i Oslo

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Det planlegges nye regjeringskvartaler i Oslo og nok en gang skal det bygges nytt og det skal bygges modernistisk. Men hvorfor ikke heller fullføre det allerede påbegynte regjeringsbygget (nuværende Finansdepartementet) fra 1906?
Signer for å få et regjeringskvartal som er Norge fortjent!

Mer om de nuværende planene: https://www.aftenposten.no/osloby/i/MgylXE/Her-er-det-nye-regjeringskvartalet

I 1887 ble det utlyst en konkurranse om regjeringsbygg i Kristiania (Oslo), Stener Lenschow vant med sitt utkast med H-form. Før prosjektet fikk midler ble arkitekt Lenschow syk og måtte trekke seg fra oppdraget. Arkitekt Henrik Bull som hadde fått andre plass tok dermed oppdraget. Av respekt for forenværende beholdt Bull H-formen og tegnet nytt i Jugendstil. I 1906 stod sørfløyen oppe og ble da det første nasjonale bygg efter Unionsoppløsningen - men pga manglende midler ble resten aldri bygget.
Henrik Bull, nær venn av den nasjonale skatten Edvard Munch, har tegnet mange folkekjære bygg i hovedstaden, blant annet Nasjonaltheateret, Historiske museum og Paulus kirke. 

Mange 10-år senere efter sørfløyen var blitt bygget hadde modernismens renhetsidéer tatt over og det som nu i dag skal rives - ble bygget.
Det ble imidlertid ikke aktuelt å rive, for så å bygge nytt før efter terrorangrepet 22. juli i Oslo og Utøya 2011. Selv om det ble konkludert at bygningene kunne restaureres var angrepet en påminnelse om regjeringskvartalet og ønske om å bygge nytt bredde seg. Det ble utlyst arkitektkonkurranse, men ingen eller svært få tok til orde for å rette opp den historiske feilen som allerede var blitt gjort, nemlig å avbryte et godt planlagt bygg som Bull sitt var.

Regjeringsbygget til Henrik Bull var et symbol på nasjonal selvråderett og unionsoppløsningen med Sverige. Dropp de internasjonale modernistiske blokkene og bygg opp Regjeringspalasset!

Facebook: https://www.facebook.com/Folkeaksjon-for-ferdigstillelsen-av-Henrik-Bulls-Regjeringspalass-628346637642333/?modal=admin_todo_tour

Andre lenker:
https://snl.no/Regjeringskvartalet
https://www.tu.no/artikler/regjeringsbygget-som-delvis-ble-bygget/250381