Petition Closed
Petitioning Junta Central Fallera

Demana a JCF unes #FallesEnValencià

1,225
Supporters
La festa de les falles aspira a convertir-se en Bé d'Interés Cultural per la Generalitat Valenciana i Patrimoni Immaterial de la Humanitat de part de la Unesco. Dins dels arguments que justifiquen dita declaració hi està el gran paper que la festa de les falles ha fet en el manteniment del valencià, un paper especialment important en els temps més difícils de persecució i desprestigi cap a la llengua pròpia. Certament el propi "Reglament Faller" estableix l'ús preferent del valencià en tota activitat i manifestació pròpia de la festa. Dissortadament però la Junta Central Fallera, organisme autònom municipal de l'Ajuntament de València no demostra una especial sensibilitat cap al valencià incomplint la normativa i en molts casos arraconant la llengua a un paper testimonial com demostra la manca d'actualitzacions constants dels continguts en valencià del web oficial de la festa. Per tot això t'animem a actuar en positiu i a recordar-li a la JCF la seua obligació a l'hora de respectar la protecció cap al valencià i a adoptar noves mesures per tal d'aprofitar el potencial cohesionador i integrador de la festa de les falles en benefici del normal ús del valencià com pot ser emprar l'obra dels cantants i músics en valencià a la megafonia que amenitza la "mascletà". Actua i difon!
Letter to
Junta Central Fallera
Benvolgut Sr. President de la Junta Central Fallera:

Com vosté perfectament sap la festa de les falles és una de les mostres més riques i singulars de la cultura del poble valencià i durant la seua trajectòria històrica - i fins i tot durant els anys més negres de persecució lingüística - s'ha caracteritzat per una gran lleialtat cap a la llengua pòpia. Així és com és precisament en valencià com s'expressa la totalitat del lèxic referit a la festa, des dels espectacles pirotècnics fins a les peces de la falla o qualsevol dels actes del programa faller.

El propi "Reglament Faller" de l'Ajuntament de València, al seu paràgraf 5é reconeix la necessitat d'emprar de forma preferent el valencià a l'hora de desenvolupar tota activitat relativa a la festa de les falles. És la Junta central Fallera, organisme autònom municipal responsable de regir la festa fallera qui ha de vetlar pel compliment de l'esmentat reglament. La JCF a més a més té l'obligació de complir tota la legislació autonòmica i municipal, i especialment el Reglament municipal sobre ús i normalització del valencià del municipi de València (aprovat el 28 de juny de 1996 i publicat en el número 113 del Butlletí Oficial de la Província de València, del dissabte 14 de maig de 2005), que establix que “el valencià, com a llengua pròpia de la Ciutat de València, ho és també de la seua Administració Local i de les entitats i institucions públiques dependents d’aquesta” (article 2, punt 2) fent explícita referència a la JCF.

Malgrat la claredat amb què s'expressa el Reglament faller i tota la legislació relativa al món de la festa de les falles la Junta Central Fallera no pareix tindre en l'actualitat una especial sensibilitat cap al valencià incomplint les diverses normatives i fent un ús insuficient de la nostra llengua.

Per tot això vull demanar-li que:

- Garantisca que tots els continguts de la web oficial de la festa de les falles compten amb una versió en valencià i amb una actualització regular. Esta petició és també extensiva a totes les produccions audiovisuals realitzades per la JCF i exhibides en webs complementàries.

- Ordene el registre d' un domini en valencià per a la festa de les falles que complete els ja existents en castellà i anglés.

- Inste a la Regidoria de Festes a emprar música en valencià a la megafonia que amenitza les mascletades falleres per tal de promocionar l'obra dels nostres músics i cantants.

- Vetlar pel compliment del Reglament Faller que estableix l'ús preferent del valencià en tots els àmbits relacionats amb la festa fallera.

Per últim vull recordar-li què en un moment com l'actual on la festa de les falles aspira a convertir-se en Bé d'Interés Cultural per la Generalitat Valenciana i Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO seria absolutament positiu demostrar la gran interrelació i compromís de la nostra festa amb una manifestació cultural de primer signe per als valencians i valencianes com és la nostra llengua. Una tasca per a la qual la implicació de la JCF és fonamental.


Atentament.

Març de 2012

ACV Tirant lo Blanc started this petition with a single signature, and now has 1,225 supporters. Start a petition today to change something you care about.