De burger is vrij. Aan het loket noch God noch partij/ Le citoyen est libre. Ni dieu ni parti au guichet

Petition Closed

De burger is vrij. Aan het loket noch God noch partij/ Le citoyen est libre. Ni dieu ni parti au guichet

This petition had 6,849 supporters

Jurgen Slembrouck started this petition to Aan de Premier, de Ministers-presidenten en de burgemeesters van dit land

Een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke en ideologische symbolen door ambtenaren bij het uitoefenen van hun ambt, is een noodzakelijke voorwaarde voor de sociale cohesie binnen een door diversiteit gekenmerkte samenleving. Daarom vragen we aan onze beleidsmakers:

L’interdiction faite aux fonctionnaires de porter des signes convictionnels est une condition indispensable à la cohésion sociale dans une communauté diversifiée. Afin d'appuyer notre appel nous lançons une pétition revendiquant :

1.      Installeer een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke en ideologische symbolen door overheidsambtenaren bij het uitoefenen van hun ambt.

L’instauration d’une interdiction du port de signes convictionnels pour les fonctionnaires en service.

2.      Waardeer de neutraliteit van de overheidsambtenaar als een positieve uiting van dienstbaarheid.

La considération de la neutralité du fonctionnaire comme le signe qu’il est au service des citoyens.

3.      Versterk het seculiere karakter van de overheid.

Le renforcement du caractère séculier de notre société

Lees de volledige brief op/ Lisez la lettre complète sur  http://www.neutraliteit.blogspot.be/

Ondertekenaars: 

Em. Prof. Etienne Vermeersch (Universiteit Gent), Prof. Paul Cliteur (Universiteit Leiden), Prof. Johan Braeckman (Universiteit Gent), Prof. Jan Verplaetse (Universiteit Gent), Prof. Maarten Boudry (Universiteit Gent), Prof. Wouter Duyck (Universiteit Gent), Prof. Dirk Verhofstadt (Universiteit Gent), Ann Brusseel (voorzitter R.A.P.P.E.L.), Em. Prof Baron Rudi Verheyen (Universiteit Antwerpen), Prof. Geert Lernout (Universiteit Antwerpen), Prof. Han Asard (Universiteit Antwerpen), Prof. Bas Engelborghs (Universiteit Antwerpen), Prof. Bob Lowen (Universiteit Antwerpen), Prof. Willy Van Parys (HZS Antwerpen), Em. Prof. Mark Nelissen (Universiteit Antwerpen), Em. Prof. Jef Van Landuyt (Universiteit Antwerpen), Em. Prof. Frits De Vree (Universiteit Antwerpen), Em. Harry Van Onckelen (Universiteit Antwerpen), Em. Prof. Willy Winkelmans (Universiteit Antwerpen - ITMMA), Em. Prof. Walter Decleir (Universiteit Antwerpen), Prof. Gustaaf Cornelis (Vrije Universiteit Brussel), Em. Prof. Michel Magits (Vrije Universiteit Brussel), Em. Prof. Peter De Coninck (Vrije Universiteit Brussel), Gert De Coorde (Directeur Uitstraling Permanente Vorming vzw), Prof. Ester Struelens (Hogeschool Gent), Em. Prof. Magda Michielsens (ex-professor vrouwenstudies, feministe), Linda Schools (Universiteit Antwerpen), Frank Verberckt (Artesis Hogeschool Antwerpen), Mario Van Essche (Voorzitter Humanistisch Vrijzinnige Vereniging), Marieke Höfte (Oud-voorzitter Humanistische Vrijzinnige Vereniging), Jacinta De Roeck (gewezen senator), Walter Van Steenbrugge (advocaat), Roland Duchâtelet (Ondernemer), Luc Vermeire (ondernemer), Leander De Cauter (Ondernemer), Eric Rombaut (Ondernemer), Kurt Defrancq (acteur), Dr. Geerdt Magiels, Tom Schoepen, Marie-Jeanne Maes (fotograaf), Jeannine Fret (ambtenaar op rust, Universiteit Antwerpen), ... 

Petition Closed

This petition had 6,849 supporters