Petition Closed
Petitioning Cyngor Gwynedd

ADDYSG ‘GYMUNEDOL’, ANENWADOL I’R BALA

Yn dilyn yr anghydfod diweddar rhwng Cyngor Gwynedd ac Esgobaeth Llanelwy ynglŷn â rhai agweddau cyfreithiol ar ffurf y trefniant i greu ysgol gydol oes EGLWYSIG yn Y Bala,

 Galwn ar Gyngor Gwynedd i ddiddymu’r Bartneriaeth gyda’r Eglwys yng Nghymru ac i ail-hyrwyddo’r prosiect fel un ‘cymunedol’, lle na fydd gan yr ysgol newydd unrhyw gysylltiad statudol gydag enwad crefyddol penodol.

[Following the recent dispute between Gwynedd Council and the Diocese of Llanelwy concerning certain legal aspects of the arrangement to establish a life-long-learning Anglican faith school in Bala, this petition calls on the Council to end its partnership with the Church and to re-launch the project, granting ‘community’, non-denominational status to the new school.]

This petition was delivered to:
  • Cyngor Gwynedd

    Gweithgor dros Addysg Gymunedol ym Mhenllyn started this petition with a single signature, and now has 415 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Gweithgor dros Addysg Gymunedol ym Mhenllyn is counting on you

    Gweithgor dros Addysg Gymunedol ym Mhenllyn needs your help with “CYNGOR GWYNEDD: ADDYSG ‘GYMUNEDOL’, ANENWADOL I’R BALA”. Join Gweithgor dros Addysg Gymunedol ym Mhenllyn and 414 supporters today.