EKPSS KADRO ARTTIRMA PLATFORMU

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Aralıkı 2018 Ekpss kadro alımlarının sayısal bazda çok düşük olması nedeniyle Engellilerin kamu alanında daha çok istihdam edilmesi ve çevresel sosyal duyarlılık adına kamuya ve çevreye katacağı istihdam edilmesi ve iş gücü potansiyalinin daha verimli bir şekilde güçlenmesi ve 12000 kadro açılması hususunda saygı değer makamınız olan T.C CUMHURBAŞKANLIĞI makamında bu kadroların açılması konusunda engelliler adına saygılarımla gereğini arz ederim.