CRIDA A LA UNITAT SOTA EL LIDERATGE DEL PRESIDENT PUIGDEMONT

CRIDA A LA UNITAT SOTA EL LIDERATGE DEL PRESIDENT PUIGDEMONT

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
CRIDA PER LA UNITAT DE LA GENT INDEPENDENTISTA ha iniciado esta petición dirigida a A LES PERSONES INDEPENDENTISTES DE CATALUNYA y

CRIDA PER LA UNITAT DE LA GENT INDEPENDENTISTA

Sota el lideratge del President legítim de Catalunya,

el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont

Tots els independentistes desitgem que es recuperi la unitat d’acció de les forces polítiques i organitzacions cíviques per fer efectiva la independència del país i la creació d’un Estat propi en forma d’una nova República que vetlli per l’interès de totes les ciutadanes i ciutadans. Ens mereixem que la nostra vida i el nostre benestar siguin tractats i gestionats d’una forma diferent, i que es tingui en consideració el bé comú de tothom.

Davant d’aquesta necessitat imperiosa que afecta el bé comú de tots i totes, reclamem que les forces polítiques i les entitats cíviques que tenen com a finalitat assolir la independència del país, es posin d’acord per a crear les plataformes d’entesa adequades per tal de fer efectiu aquest objectiu. Aquest acord hauria de poder assolir-se a l’entorn dels següents eixos:

  1. Cal presentar a les Catalanes i Catalans un projecte de país, de com volem que sigui la nova República, com per exemple la “Proposta de País que Volem”, elaborat per un conjunt de persones associades membres de les Sectorials de la CRIDA. Són propostes - obertes - concretes sobre el model d’Estat, de benestar i de prosperitat de la República Catalana que defineixen prioritats estratègiques, polítiques concretes, que expliquen com s’ha d’articular el territori, com es garanteix el bé comú, com ens assegurem una redistribució de la riquesa més justa, més equilibrada, més solidària. Tenim el dret i volem il·lusionar-nos amb el país que volem construir entre tothom.
  2. Cal que hi hagi una proposta per a governar Catalunya des de les instàncies autonòmiques per a preparar el país per la independència. El programa de govern que es presentarà a les eleccions ha de contenir totes aquelles iniciatives polítiques que, per una banda, permetin avançar en el model de país que volem i, per l’altra, obtenir el suport i reconeixement internacional de la independència, així com gestionar el dia a dia de les catalanes i catalans garantint al màxim les condicions actuals del seu benestar fins assolir la independència.
  3. Necessitem un equip de professionals competents, compromesos i determinats per a dur a terme aquesta proposta.
  4. Es necessita una majoria absoluta ampla i estable en el proper Parlament. Sense aquesta força política és impossible dur a terme aquest full de ruta. Aquesta és la unitat que ens portarà a la independència.
  5. Creiem que el nostre President legítim, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, és la persona que, ara mateix, reuneix les condicions més idònies per a liderar amb èxit aquest moviment a l’entorn d’una plataforma política que pugui aglutinar totes les Catalanes i Catalans que desitgen i estan fermament compromeses amb la creació d’un Estat propi que pugui fer efectiu el projecte de país que tots volem.
  6. Tot i que considerem que la Crida Nacional per la República continua essent l’instrument vàlid per aconseguir aquest objectiu, creiem fermament que el moment històric està per sobre de sigles i noms. I en aquest sentit, el nom de l’organització que es decideixi per dur a terme aquest punts no ens sembla determinant, mentre ens assegurem que es compleixin els objectius esmentats i les persones que formin part de la llista que es presenti a les eleccions siguin escollides pel mètode de llistes obertes, amb transparència i que es tingui en consideració la seva competència, el seu compromís i la seva voluntat de servir l’objectiu de la independència del país.

AIXÍ,

Demanem a tothom que estigui d’acord amb aquest Manifest que el signi i, d’aquesta manera faci saber al legítim President de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, la seva disponibilitat per a donar suport a la creació de la organització política i cívica que cregui més oportuna per a assolir els objectius exposats.

Catalunya, 2 de juliol de 2020

David Vivancos, Domingo Vidal, Esteve Planas, Felix Figueras, Juan Navarrete, Lluis Garcia, Maria Antonia Ortega, Maria do Carmo Marques-Pinto, Marta Cervelló, Matias Ortiz, Ramon Morancho,  Xavier Montserrat

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales