Petición cerrada

Sobirania i República Valenciana / Soberanía y República Valenciana.

Esta petición ha conseguido 255 firmas


Davant la profunda degradació del sistema polític monàrquic espanyol, imposat als valencians "por justo derecho de conquista" en 1707, i l'espoli sistemàtic que la pertinença al mateix ens aboca als valencians, impedint-nos construir un futur lliure, profundament democràtic, de justícia social i sostenible per a les futures generacions, tenint les claus de les pròpies decisions en les nostres mans..., davant la imperiosa necessitat d'una regeneració democràtica i de donar solucions a la situació dramàtica que pateixen la inmensa majoria dels valencians, nascuts o d'adopció, valenciano o castellano-parlants, i posar fi a un escenari que ens esborra del mapa als valencians com a poble entre els pobles i condemna els nostres ciutadans al sotmetiment quasi colonial, la recuperació de la Sobirania Política Valenciana i encetar un camí que ens dote de tots els instruments de decisió imprescindibles per a construir una societat auto-centrada, avançada, democràtica, lliure, justa i sostenible és un pas inajornable / Ante la profunda degradación del sistema monárquico español, impuesto a los valencianos "por justo derecho de conquista" en 1707, y el expolio sistemático que la pertenencia al mismo nos aboca a los valencianos, impidièndonos construir un futuro libre, profundamente democrático, de justicia social y sostenible para las generaciones futuras, teniendo las llaves de las propias decisiones en nuestras manos..., ante la imperiosa necesidad de una regeneración democrática y de ofrecer soluciones a la dramática situación que padecen la inmensa mayoría de los valencianos, nacidos o de adopción, valenciano o castellano-hablantes, y poner fín a un escenario que nos borra del mapa a los valencianos como pueblo entre los pueblos, y condena a nuestros ciudadanos al sometimiento casi colonial, la recuperación de la Soberanía Política Valenciana e iniciar un camino que nos dote de todos los instrumentos de decisión imprescindibles para construir una sociedad autocentrada, avanzada, democrática, libre y justa, es un paso que no se puede posponer.Hoy: Joan Salvador cuenta con tu ayuda

Joan Salvador Sorribes i Hervàs necesita tu ayuda con esta petición «Corts Valencianes, President de la Generalitat Valenciana: Sobirania i República Valenciana / Soberanía y República Valenciana.». Únete a Joan Salvador y 254 personas que ya han firmado.