Volem l'equipament esportiu al Baix Guinardó ja! ¡Queremos equipamiento deportivo ya!

Volem l'equipament esportiu al Baix Guinardó ja! ¡Queremos equipamiento deportivo ya!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
EsportiuxveinsBaixGuinardo ha iniciado esta petición dirigida a Consorci d'Educació de Barcelona y

Volem l'equipament esportiu al Baix Guinardó ja!

Reivindiquem la construcció d’un poliesportiu en un solar destinat a usos lúdics i esportius al carrer Sardenya 420 del barri del Baix Guinardó de Barcelona, que es va projectar fa més de 10 anys.

El solar ha estat totalment descuidat durant tot aquest temps. Només un incendi al desembre de 2017 va provocar la tèbia reacció de l’Ajuntament (que va consistir a netejar i asfaltar part del solar).

L’equipament esportiu que reivindiquem (un poliesportiu, per exemple) satisfaria unes necessitats molt importants per als centres educatius públics de la zona (com l’Escola Bressol Municipal Marina, l’Escola d’Infantil i Primària Jovellanos i l’Institut de Secundària Príncep de Girona, adjacents al solar), així com per a les entitats esportives i els veïns del barri. Com tothom sap, l’esport és salut i la salut és vida!

Volem el compliment del projecte fet fa més de 10 anys pel bé del barri. Per això demanem que signis aquesta petició per sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci d’Educació de Barcelona que posin en marxa els mecanismes necessaris per a portar a terme aquest projecte el proper any 2019.

Dona'ns suport, si us plau! 
#PoliesportiuBaixGuinardóJa
#10anysSensePistes

Texto en castellano:

¡Queremos equipamiento deportivo en el Baix Guinardó ya!

Reivindicamos la construcción de un polideportivo en un solar destinado a usos lúdicos y deportivos en la calle Sardenya, 420 del barrio del Baix Guinardó de Barcelona, que se proyectó hace más de 10 años.

El solar ha estado completamente descuidado durante todo este tiempo. Solo un incendio en diciembre de 2017 provocó la tibia reacción del Ayuntamiento, (consistente en limpiar y asfaltar parte del solar).

El equipamiento deportivo que reivindicamos (un polideportivo, por ejemplo) vendría a cubrir unas necesidades muy importantes para los centros educativos públicos de la zona (como la Escola Bressol Municipal Marina, el colegio de infantil y primaria Jovellanos y el instituto de secundaria Príncep de Girona, adyacentes al solar), así como para las entidades deportivas y los vecinos del barrio. Como todos sabemos, ¡el deporte es salud y la salud es vida!

Queremos el cumplimiento del proyecto realizado hace más de 10 años por el bien del barrio. Para ello te pedimos que firmes esta campaña a fin de solicitar al Ayuntamiento de Barcelona y al Consorci d'Educació de Barcelona que pongan los mecanismos necesarios para llevar a cabo dicho proyecto durante el año 2019.

¡Apóyanos por favor!
#PoliesportiuBaixGuinardóJa 
#10anysSensePistes

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales