Petición cerrada

Manca de places a educació infantil (3-6) i demanda de solucions

Esta petición ha conseguido 187 firmas


CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

 

Els pares/mares que hem hagut de pre-inscriure als nostres fills a segon cicle d’infantil, primària, ESO, i totes les persones que signem el present, EXPOSEM,

 

Que en relació al procés d’escolarització volem fer saber que:

 

1)      Sistema de puntuació obsolet i injust, totalment discriminatori.

 

El primer  punt amb el què ens hem trobat enguany es amb un sistema de punts obsolet i molt injust.

 

Obsolet perquè tot i que ja es sap que l’any vinent no es tindran en compte les al·lèrgies alimentaries però aquest any ens les fan assumir, fet sorprenent, perquè tot i coneixent que es injust l’hem de patir enguany veient-nos perjudicats els pares/mares que no tenim cap nen amb dolència d’aquest tipus en relació al sistema de puntuació, com per acomiadar-nos.

 

Per tant, fent un anàlisi del sentir general, creiem que, si bé s’ha d’afavorir certes circumstancies (tot i que el debat està obert en alguns casos i no es unànime), considerem que, excepte dels punts generats per germans al centre, els meritats punts s’han de tenir en compte només respecte a l’escola pública i concertada (així cobrim les dues) més properes a domicili, es a dir una de cada. Ja està. El que no pot ser es que els nens que tinguin més punts puguin escollir escola en tota una àrea d’influència per davant de tota la resta, no té sentit i es injust. Si volen una altra que no sigui la més propera a casa han d’anar amb igualtat de punts que la resta donat que la situació que els afecta, doncs, ells mateixos assumeixen que no els afecta amb aquesta tria. El fet que no sigui així i els hi doni preferència a tota l’àrea fa que les escoles més demandades siguin d’impossible accés als infants que hi concorren amb 30 punts. Es totalment discriminatori i injust.

 

L’anterior no fomenta la proximitat sinó que s’utilitzen, com dèiem per triar escola per davant dels demés.

 

Així doncs s’ha pervertit el sistema, i en comptes d’ajudar a qui ho necessita de manera adient, s’ha desfavorit a qui no en té d’aquestes necessitats excepcionals. Podríem dir que s’ha traslladat el problema. Fet que tampoc afavoreix a la cohesió social, ja que s’estan afavorint tensions a la societat (s’arriben a sentir opinions inclús xenòfobes), es donen casos d’engany i pilleria per a aconseguir punts (inventant al·lèrgies, padrons, monoparentals que no ho son, etc.), res de bo, al final. Del que ens oblidem es que la culpa es la mancança del propi procés i de les places vacants que n’origina aquestes sensacions.  

 

Analitzant un a un els supòsits ens que es donen punts complementaris:

 

En el cas de pare/mare monoparental que té problemes de logística, es lògic que l’escola per a la que tingui més punt sigui el més proper a domicili. Però l’injust es que els tingui per al que més li agradi. El mateix per a les famílies nombroses i persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitats de més del 33 %.

 

Respecte als al·lèrgics, com que ja ho trauran no val la pena fer-hi molt soroll al respecte, però era evident que o es al de costat de casa per a que dini a casa l’infant amb aquest, o si no quin sentit té que tingui punts extres? A més no podria dinar al cole perquè sinó...quin sentit tenia que escollís si pot dinar a l’escola? Se’ls hauria de prohibir dinar a escola?

 

En relació, rendes mínimes, el mateix, el que sigui més a prop seria una bona mesura, tot i que existint beques menjador, de transport, beques materials, creiem que està obert el debat del sentit que té donar més punts que d’altres nens si ja existeixen altres mesures que atenen les necessitats derivades de l’escolarització en quan a costos, partint de la base que el Consorci els hi donarà plaça a l’escola pública com a tota la resta d’infants als que provenen de famílies amb aquestes característiques. Entenem que aquest punt està en discussió amb el que el deixarem obert.

 

Creiem que els fills d’ex alumnes no han de tenir més punts. El fet que fa 30 anys, un pare/mare anés a una escola, que probablement ha canviat molt, no creiem que tingui molt de sentit. Es com si s’hagués creat un dret hereditari a accedir a una plaça. I potser hi ha d’altres progenitors que la seva escola ja no existeix, o vivien a un altre lloc, i per tant no poden conferir-li aquest “privilegi” als seus fills. Es molt injust que aquest sigui un criteri diferenciador entre els infants.

 

Per últim els punts que es donen als infants que tenen germans escolaritzats al centre “que ho estiguin en el moment de la preinscripció” , hauria de ser “que ho estaran l’any vinent” i establir un mètode per a certificar aquest fet, donat que una altra vegada es injust que un nen accedeixi a plaça perquè el seu germà, tot i que marxa de l’escola, ha estudiat allà, una altra vegada creant drets hereditaris com dèiem que recorden a institucions monàrquiques més que a processos d’aquests temps que vivim, ja que la logística familiar ja no es veu afectada donat que el germà gran ja no va a aquella escola.  

 

2)      Elaboracions errònies de les àrees d’influència.

 

S’han fet àrees d’influència amb interès, es a dir, no s’han posat les escoles que hi pertoquen per distància si no que s’han donat casos en els que s’han inclòs escoles a 2 km, havent-hi escoles a 1 km, potser només es tracti d’errors puntuals, o potser que el Consorci vol aconseguir emplenar les que es queden amb moltes vacants, no ho sabem, el que es clar, es que hi ha nens que han d’agafar transport públic i invertir 45 minuts en arribar a escola, quan podrien haver anat caminant o en transport tardant només uns 10-15 minuts. Quina diferencia de qualitat de vida per a les famílies!! Quin estalvi!! Quin estalvi de cotxes i fums a Barcelona!

 

El Consorci contempla el següent:

 

Segon cicle d'Educació infantil i primària
(3-12 anys)

 

La unitat territorial a partir de la qual es construeixen les àrees d’influència és l’illa de cases on està situat el domicili.

Barcelona està dividida en 29 zones a efectes d'escolarització, formades per un barri o agrupament de barris d'un mateix districte.

La llista de centres de proximitat inclou:

- Tots els centres públics i concertats de la seva zona.

- Els centres situats a menys de 500 metres, encara que no siguin de la mateixa zona.

- I, si s'escau, altres centres de proximitat fins arribar a 6 centres públics i 6 centres concertats.

Consulta de la llista de centres de proximitat a un domicili
 

 

Els errors comesos s’haurien de solucionar perquè hi ha famílies amb problemes molt greus de logística familiars que s’han de resoldre pel bé de tots plegats.

 

3)      Número de sorteig que s’arrossega per a tot.

 

El fet que el número de sorteig s’arrossegui per a tot,  fa que no només tens mala sort en 1a opció sinó que també en 2a, 3a, i així fins a l´infinit, i també per a quan optes per plaça d’ofici. Es a dir si tens l’últim número, o un molt dolent, com es el  cas de moltes famílies, el fill d’aquestes mai entrarà on desitgis, ni tan sols a cap de les opcions de la teva llista. Si tens l’últim sempre seràs l’últim.

 

Un pare ho va manifestar al Consorci aquest any en la reunió que es va fer per a Eixample, amb el que la qüestió ja es va plantejar, però sense èxit per que no va tenir resposta, o almenys no l’han tingut en compte.

 

Doncs bé, hi ha 291 families que han tingut mala sort, no han entrat a cap de les seves 10 opcions. 10 opcions!!!

 

El que ens donaria una opció que aquest sistema fos una mica més just, per al que necessitem uns bons enginyers informàtics municipals, que segur en tenim, es que es faci un programa on es sortegi la 1ª opció, després la 2ª, després la 3ª, amb un bon sistema de comunicacions amb les famílies, que a la éra digital no es tan complicat. Es veritat que es demanarà un esforç i treball per part del Consorci, potser seria la manera de crear llocs de treballs que tanta falta en fan.

 

4)      Pèssima la comunicació amb les famílies per part del Consorci.

 

Es unànime el sentir de les famílies d’haver estat maltractades per la manca de comunicació i d’informació que s’ha obtingut, a vegades ha estat desinformació.

 

Ens hem trobat amb persones que no sabien informar del procés quan es suposava que eren les encarregades d’aquesta finalitat. Ens han derivat al 012, on cada vegada que trucaves et responien una cosa diferent. El mateix ha passat amb el Consorci per a la mateixa qüestió informaven les diferents persones respostes diverses i contraries entre elles, creant una sensació de no saber res de res.

 

Per exemple: es va anar a preguntar per l’augment de ratis i es va negar per part d’una informadora del Consorci, tot i que ja havien penjat ja el comunicat de premsa, com es possible que no ho sàpigues la del consorci?  Aquest n’és un de mil exemples.

 

La pàgina web, que prometia, finalment ens hem trobat que en realitat no reflectia segons quines passes o fites del procediment, i les que estaven reflectien s’anaven variant sobre la marxa.

 

Per exemple, posava que el dia 22 de maig es penjarien les llistes d’infants que anaven d’ofici, i de llistes de vacants i que rebríem els missatges corresponents, però al migdia no hi havia res, tothom esperant, per fi...pam! es canvia la pàgina i es posa que serà el dia 24 de maig, arriba el 24, tothom esperant, res, una mica més, res, pam! 26 de maig....i si podem considerar que el 26 de maig a les 23:00 hores compte com a vàlid, doncs per fi 5 dies després es van penjar.

 

La darrera va ser que per a escollir escola amb el nou llistat, tot i notificar  divendres 26 a les 23:00 hores les llistes, com dèiem 5 dies després del previst, no s’ampliés en conseqüència el termini per a fer nova llista, amb el que els pares i mares hem estat obligats a presentar-la gairebé a cegues. Omplint la sol·licitud d’escoles que no hem vist ni coneixem (perquè en la majoria dels casos no les teníem ni a la zona d’influència), i només se’ns dona el dia 29 per poder anar a visitar-los, quan (horari escolar):

1)         treballem no podem demanar festa a la feina, no tothom pot fer-ho;

2)         es temps totalment insuficient, pensem que per a fer la primera llista varem fer portes obertes 2 mesos, i ara ens donen 1 dia.

3)         Que les escoles no fan portes obertes ara, així doncs no et reben, ni t’ensenyen absolutament res.

 

5)      Pèssima previsió de places per part de l’Ajuntament.

 

Des d’un bon principi se’ns va dir que havíem d’omplir les opcions, com més millor, perquè així entràvem al sistema de reserva de places dintre de les opcions on no entràvem per sorteig.

 

Bé, però ningú ens va dir que després d’omplir totes les opcions de l’àrea d’influència hi hauria nens sense plaça en la seva àrea.

 

10 opcions posàvem les famílies a les llistes, després de 2 mesos de portes obertes on, moltes de nosaltres hi vàrem anar a totes demanant festa a la feina, implicant-nos...  no tenim plaça.

 

Ah! però si t’has quedat fora es es culpa de l’atzar, ens diran. No. No ho és!

 

Si les famílies posem les escoles públiques que ens entren per àrea d’influència i no entrem a cap, no es culpa de l’atzar es culpa de l’Ajuntament per la manca o nul·la previsió de places.

 

Es normal que a l’Eixample hi hagin vora de 123 infants sense plaça i només hi hagi oferta pública vacant de 6 en segona ronda?

 

Tot això es pervers. La perversió del sistema es dona quan es fa un sorteig, no per assignar opcions, sinó per a donar aparença de ser objectiu i imparcial; i l’excusa que l’Ajuntament dona als pares i mares que ens queixem per que els nostres fills no tenen plaça dintre d’una àrea pròxima a casa, que només rebem la resposta de que ha estat l’atzar qui ens ha portat a aquesta situació.

 

Això es responsabilitat del Consorci, i ho ha d’esmenar.

 

Quina sensació creuen que tenim quan publiquen enguany en una nota de premsa que s’han quedat els mateixos nens sense places que l’any passat? Això es fer-ho bé? Per que ens sembla que l’orgull hagués estat millorar, no?

 

La realitat es que ens trobem que com que hi ha un problema de places que no es solventa per part de l’Ajuntament, el que fa es traslladar el problema a les famílies.

 

Concretament a les 291 families dels nens que han anat d’ofici i que es veuran abocats a migrar dels seus districtes per a poder anar a escola pública. O pitjor encara hauran d’anar a concertada quan potser no s’ho poden permetre ni entra dintre de les seves ideologies.

 

Aquesta manca de places vulnera ‘esperit i les directrius del Decret 75/2007, on recull: La finalitat d'aquest Decret és establir els processos d'admissió de l'alumnat als centres sufragats amb fons públics, en atenció al nou marc estatutari i bàsic i en la línia establerta pel Pacte Nacional, assegurar el dret individual de tot l'alumnat a una educació de qualitat, compensadora de les desigualtats personals, econòmiques i socials, i afavoridora de la integració al sistema educatiu de l'alumnat immigrat, tot garantint la transparència del procés i l'efectivitat del dret de tothom a l'educació, així com, en el marc esmentat, la llibertat d'elecció de centre atenent el seu projecte educatiu i, si escau, el seu caràcter propi.

 

Quina llibertat tenen els pares i mares que no poden escollir perquè no hi ha places vacants? Si la majoria d’escoles amb vacants son escoles concertades religioses? Si no hi ha places per a tothom?

 

Finalment, a data d’avui s’han conegut casos en els que els nens son escolaritzats a la concertada religiosa, tot i que havien posat totes les opcions de la seva llista públiques i laiques. Aquest fet insòlit en un Estat de dret laic és si més no curiós i pot vulnerar la llibertat de religió de les persones donat que evidentment les escoles cristianes tendeixen a educar en els valor cristians i a inculcar una tendència religiosa.

 

6)      Les conseqüències pels infants i famílies que no tenen plaça propera seran:

 

La seva família tindrà menys temps d’estar plegada.

 

Es generaran increments de costos que els ha d’assolir el Consorci, com:

a)      Despeses de transport (perquè l’infant ha d’anar acompanyat),mínim 2 viatges al dia, potser uns 60 € /mes.

b)      El menjador obligat a escola, donat que no dona temps d’anar a casa. Son uns 120 € en els millors dels casos.

c)      El sobrecost del servei d’acollida que haurem de pagar perquè òbviament les famílies que tarden 45 minuts per arribar a escola, després han d’anar a treballar i amb tot plegat no arribem a l’hora d’entrada a les feines que coincideix habitualment amb la de obertura de les escoles. Que son 80/100 euros més mensuals.

Total portem 260 €/mes de més, que no patiran la resta de famílies, i això en el millors dels escenaris, es a dir fent referència als casos que la plaça final sigui pública.

 

A l’anterior, s’hauria de sumar el cost vital que suposa anar a una escola que tardes 45 minuts en arribar, qui ens el pagarà en relació a la vida familiar que perdem, els deures es faran més tard, les activitats igual....

 

Un altre escenari son las famílies que donada la manca de places opten, tot i que voldrien la pública, marxar a concertada, però que la seva economia es ressentirà greument, ens quedarem sense oci, sense roba, sense possibilitats. A més, haurem d’acceptar que sigui religiosa, donat que son les úniques que no omplen a 1a opció (fet a revisar que es segueixin donant concerts a escoles que ningú vol com ja s’ha exposat).

 

Tots aquests perjudicis els hauria d’assumir l’administració, i de fet en farem la reclamació patrimonial, donat que garantir una plaça lluny de casa, no es garantir plaça, es fer veure que es compleix amb una normativa que d’altra banda es fa a mida. Però la manca de previsió de places i d’oferta final de places es responsabilitat de l’ens municipal i per tant ha d’assumir-ne les conseqüències derivades de la mala gestió.

 

Finalment, l’altre conseqüència nefasta es que històricament el Consorci ha d’esmenar la manca de places creant bolets o augments de ratis fet que fa empobrir la qualitat de l’ensenyança, però òbviament alguna solució s’ha de donar als infants que s’han quedat fora. Ja que s’han creat escoles noves que encara no tenen ni mòduls posats, potser podrien sumar línies als mateixos per a solucionar el problema.

 

SOL·LICITEM / RECLAMEM

1)      Creació de places dintre de les àrees de proximitat de cada família que s’ha quedat sense plaça dintre de l’esmentada., per enguany, i de manera urgent per a no sumar més angoixa a les famílies.

Òbviament no som nosaltres qui ha de decidir el cóm, però son 291 famílies repartides per diferents districtes, amb el què considerem que se’ls hi pot oferir una solució personalitzada a cadascuna d’elles.

2)      Modificació de sistema de punts, del sorteig i dels sistema de comunicació per part del Consorci.

3)      Que es faci previsió de places vinculant amb antelació a les preinscripcions per a poder fer avaluació de les places necessàries i crear-ne en cas de ser necessari.

4)      Que es faci decret en el que el Consorci, en el què aquest no només assumeixi la responsabilitat de atorgar plaça pública a cada infant, sinó que n’assumeixi que aquesta plaça serà dintre de una àrea màxima de 1.5 km.

5)      Que n’assumeixi el sobre cost que s’ha esmentat a l’escrit, en cas de no complir amb cap de les anteriors així com possibles indemnitzacions derivades, i subsidiàriament l’Ajuntament.

 

Signatura

 

 

 

 

 

 

Barcelona a 3 de juny de 2017

 

 

 

 Hoy: marina cuenta con tu ayuda

marina barriendos necesita tu ayuda con esta petición «Consorci d'Educació de Barcelona : Manca de places a educació infantil (3-6) i demanda de solucions». Únete a marina y 186 personas que ya han firmado.