Exigim la derogació de la Llei de Plurilingüisme

Exigim la derogació de la Llei de Plurilingüisme

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

Exigim la derogació de la Llei de Plurilingüisme i una política cultural compromesa de consolidació i foment real de l'ensenyament en valencià

Demanem a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport una rectificació urgent en l’execució de la Llei de Plurilingüisme. Els signants considerem que l’actual execució de la Llei de Plurilingüisme està a punt de causar un mal irreparable a la normalització del valencià, i la comunitat educativa i la societat civil no estan disposades, de cap manera, a permetre-ho. 

Signa aquesta petició per donar total suport a les reclamacions manifestades per la comunitat educativa de les zones valencianoparlants del País Valencià, motivades per la implantació del PEPLI. Aquest suposa la reducció i la limitació del valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament en favor del castellà, a més d’una gestió de l’ensenyament de l’anglés que no atén a cap criteri pedagògic.

Adhereix-te  a la demanda de protecció i potenciació de l’ensenyament en valencià.

SIGNA-DIFON-COMPARTEIX

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales