Aves, non adornos / Aves, no adornos

Aves, non adornos / Aves, no adornos

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Asociación Vacaloura Santuario Animal ha iniciado esta petición dirigida a María Esther Pedrosa Carrete (Conselleira responsable de Deportes e Benestar Animal)

Castellano ⬇️⬇️

Galego:

Esiximos ao Concello de Santiago de Compostela e, en especial, á Concelleira de Benestar Animal que retome o diálogo co santuario para reubicar ás aves que viven nos parques compostelás onde se producen as seguintes inxustizas:

- cria incontrolada
- alimentación deficiente
- ataques de cans con resultado de morte en múltiples ocasións e noutras con lesións permanentes
- atropelos
- alimentación inapropiada por parte des viandantes, que ás veces coa mellor das intencións alimentan ás aves con produtos prexudicias para a saúde das mesmas, como pan
- falta de asistencia veterinaria especializada
- abandono na canceira en canto enferman ou lles supoñen calquera problema.


Lembrade tamén a historia de Mariano que chegou ao refuxio de Bando despois de que un can o atacara a el e ó seu compañeiro inseparable, con resultado de morte para o segundo e deixando a Mariano lisiado de por vida. Se nós non o rescatáramos e o trouxéramos ao santuario, cal tería sido o seu futuro na canceira?


Necesitamos o voso apoio para que dende o concello vexan que a cidadanía prefire que os animais teñan as súas necesidades cubertas antes de tratalos como meros obxectos decorativos, que saiban que disfrutamos máis de saber que están a salvo que de veles malvivir na cidade. Necesitamos o voso apoio para esixir un diálogo co Concello para poder ofrecer un fogar mellor ás aves que malviven nos nosos parques.
Asina a petición!

Castellano:

Exigimos al Concello de Santiago de Compostela y, en especial, a la Concelleira de Benestar Animal que retome el diálogo con el santuario para reubicar a las aves que viven en los parques compostelanos donde se producen las siguientes injusticias:

- cria incontrolada
- alimentación deficiente
- ataques de perros con resultado de muerte en múltiples ocasiones y otras dejando lesiones de por vida
- atropellos
- alimentación inapropiada por parte de les viandantes, que a veces con la mejor, de las intenciones alimentan a las aves con productos perjudiciales para la salud de las mismas, como pan
- falta de asistencia veterinaria especializada
- abandono en la perrera en cuanto enferman o les suponen cualquier problema.


Recordad también la historia de Mariano que llegó al Refuxio de Bando después de que un perro lo atacara a él y a su compañero inseparable, con resultado de muerte para el segundo y dejando a Mariano lisiado de por vida. Si nosotres no lo rescatáramos y los trajéramos al santuario, ¿cual habría sido su futuro en la perrera?


Necesitamos vuestro apoyo para que desde el ayuntamiento vean que la ciudadanía prefiere que los animales tengan sus necesidades cubiertas antes de tratarlos como meros objetos decorativos, que sepan que disfrutamos más de saber que están a salvo que de verles malvivir en la ciudad. Necesitamos vuestro apoyo para exigir un diálogo con el Concello para poder ofrecer un hogar mejor a las aves que malviven en nuestros parques.
¡Firma la petición!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales