¡¡¡NON MAIS LUMES!!! Adoptar las medidas necesarias para el cambio de modelo de prevención y defensa contra los incendios forestales y la implementación de medidas destinadas a la puesta en valor de los terrenos abandonados.

Petición cerrada

¡¡¡NON MAIS LUMES!!! Adoptar las medidas necesarias para el cambio de modelo de prevención y defensa contra los incendios forestales y la implementación de medidas destinadas a la puesta en valor de los terrenos abandonados.

Esta petición ha conseguido 778 firmas
PATRICIA RUA ha iniciado esta petición dirigida a Xunta de Galicia y

Gallego:

MANIFESTO CIDADAN:

Ante a gravidade do incendio acaecido o 30 de Agosto de 2015 en Cualedro e concellos limítrofes un colectivo cidadan manifiesta que:      

Hai dous anos en Cualedro xa se produciu tamén o maior incendio de Galicia polo que a loita contra o lume neste Concello é un problema de primeira magnitude e non se trata dun tema puntual senón claramente estructural.

Polo tanto esta problemática, co tratamento das as suas consecuencias e a búsqueda inmediata de solucións, debe converterse nunha prioridade a nivel municipal pero tamén provincial e autónomico.

Sen ser especialistas no tema e simplemente aplicando o sentido común, está claro que o modelo actual baseado fundamentalmente na extinción non da os resultados esperados a lo menos neste concello e debería basearse moito máis na prevención.

Nun territorio cun elevado nivel de terras abandoadas é necesario un plan estructurado de actuación preventiva que impida que un lume poida avanzar ducias de km poñendo en perigo a vida de persoas e arruinando a actividade económica de moita xente. E evidente tamén que a movilización dunha parte destes terreos axudaría moito nese fin polo que tamén non deben esquecerse dende administración outro tipo de medidas enfocadas a facilitar a poste en valor desa superficie en estado de abandono.

Ademáis por outra parte as penas aos incendiarios deberían ser moito máis duras e aplicadas dun xeito exemplar e sen paliativos.

En definitiva o coitado do monte debe ser unha máxima pois gran parte do futuro do noso entorno pasa pola actividade económica ligada a terra xa sexa a explotación agrícola, ganadeira ou forestal.

Polo tanto pedimos dun xeito proactivo que este grave problema non caia non olvido nuns dias e que dende xa se den pasos firmes nas liñas comentadas para non ter que lamentarnos outra vez nun futuro moi próximo posiblemente senón se toman medidas drásticas.

 

Castellano:

MANIFIESTO CIUDADANO:

Ante la gravedad de lo acontecido el pasado día 30 de agosto de 2015 en Cualedro y ayuntamientos colindantes, un colectivo ciudadano manifiesta que:
Hace dos años en Cualedro ya se produjo también el mayor incendio de Galicia, por lo que la lucha contra el fuego en este ayuntamiento es una cuestión de primera necesidad, y no se trata de un problema puntual si no claramente estructural.
Por lo tanto, esta problemática, el tratamiento de sus consecuencias y la búsqueda inmediata de soluciones debe convertirse en una prioridad a nivel municipal, pero también provincial y autonómico.
Sin ser especialistas en el tema, y simplemente aplicando el sentido común, está claro que el modelo actual basado fundamentalmente en la extinción no da los resultados esperados, o al menos en este ayuntamiento y es evidente que debería basarse mucho más en la prevención.
En un territorio que cuenta con un elevado número de tierras abandonadas es necesario un plan estructurado de actuación preventiva que impida que el fuego pueda avanzar decenas de kilómetros sin control, poniendo en peligro la vida de personas y arruinando la actividad económica de mucha gente. Es evidente también que la movilización de una parte de estos terrenos ayudaría mucho en este fin, por lo que tampoco debe olvidarse desde la administración el hecho de plantear otro tipo de medidas enfocadas a facilitar la mejora del valor de esta superficie en estado de abandono.
Además, por otra parte, las penas a los pirómanos deberían ser mucho más duras, estrictas y aplicadas de manera ejemplar y sin paliativos.
En definitiva el cuidado del monte debe ser una prioridad máxima, pues gran parte del futuro de nuestro entorno depende de la actividad económica ligada a la tierra, ya sea la explotación agrícola, ganadera o forestal.
Por lo tanto, solicitamos inexorablemente que este grave problema no caiga en el olvido en unos días y que desde YA MISMO, se den pasos firmes sobre las líneas comentadas, para no tener que volver a lamentarnos de nuevo en un futuro -posiblemente muy próximo- si no se toman medidas drásticas.

 

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 778 firmas

Comparte esta petición