Petition Closed

Panatilihin ang mandatory na Filipino at Panitikan sa kolehiyo

This petition had 196 supporters


Nananawagan kami sa CHED na ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema  (Abril 21, 2015) sa G.R. No. 217451, na nag-aatas ng retensyon ng mandatory na asignaturang Filipino at Panitikan sa kolehiyo na mababasa sa http://sc.judiciary.gov.ph/pdf/web/viewer.html?file=/jurisprudence/resolutions/2015/04/217451.pdf

Dapat ibasura ng CHED ang CHED Memo. Orders (CMOs) No. 13 to 48, Series of 2017 at iba pang CMO na naglalaman ng Policies, Standards and Guidelines (PSGs) para sa iba't ibang kurso sa kolehiyo, dahil ang mga CMO na ito ay walang Filipino at Panitikan, at kung gayon ay lumalabag sa desisyon ng Korte Suprema.

Dapat palitan ang mga CMO na ito ng mga bagong CMO na mayroon nang Filipino at Panitikan, alinsunod sa atas ng Korte Suprema at sa CHED memorandum na inilabas noong Hulyo 18, 2016 : http://api.ched.ph/api/v1/download/1864

Kapag hindi ipinatupad ng CHED ang nasabing desisyon ng Korte Suprema ay nakahanda kaming magsampa ng contempt charges laban sa CHED sa Korte Suprema at/o manawagan kay Pangulong Rodrigo "Digong" Duterte na patalsikin si Patricia Licuanan at sinumang commissioner na magtatangkang sumali sa kanyang pakanang anti-Filipinong kurikulum.

Respetuhin at ipatupad ang desisyon ng Korte Suprema (Abril 21, 2015) sa G.R. No. 217451, na nag-aatas ng retensyon ng mandatory na asignaturang Filipino at Panitikan sa kolehiyo!

Ipagtanggol ang asignaturang Filipino at Panitikan sa kurikulum bilang mga mahalagang haligi ng makabayang edukasyon sa lahat ng antas ng edukasyon!

Itakwil at itapon sa basurahan ng kasaysayan ang mga traydor sa wika at bayan!Today: Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) is counting on you

Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) needs your help with “Commission on Higher Education (CHED): Panatilihin ang mandatory na Filipino at Panitikan sa kolehiyo”. Join Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino (TANGGOL WIKA) and 195 supporters today.