Geen doodstraf voor honden Angel en Hope

Petition Closed

Geen doodstraf voor honden Angel en Hope

This petition had 1,764 supporters
Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen honden started this petition to College van procureurs-generaal in Den Haag

Als College van procureurs-generaal in Den Haag vormt u de leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Uw College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM en ziet erop toe dat bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Daarom verzoeken wij u dringend om het recht zegen te laten vieren en te voorkomen, dat het door de officier van justitie genomen besluit om de honden Angel en Hope nu te doden, uitgevoerd gaat worden. Wij verzoeken u dringend om ervoor te zorgen dat Angel en Hope in ieder geval blijven leven tot het hoger beroep over hen plaats vindt.
In het Besluit Houders van Dieren, artikel 1.10 staat dat honden alleen nog maar gedood mogen worden om gedrag wanneer dat niet corrigeerbaar en niet trainbaar is. Tijdens het verblijf van Angel en Hope bij Martin Gaus, waar de officier van justitie toestemming voor gaf, bleek dat beide honden wel goed trainbaar en corrigeerbaar zijn. Wij vinden dat dit meegewogen dient te worden bij de rechtbank in het besluit of deze honden wel of niet gedood moeten worden. Hope en Angel zijn nog erg jong en verdienen een tweede kans en een nieuwe baas. Zij verdienen deze kans net zoals die 26 andere honden die na training bij Martin Gaus ook van het OM mochten terug keren in de maatschappij ondanks een eerder euthanasieadvies of herplaatsingsadvies met grote kans op euthanasie omdat herplaatsing niet lukt.

Comité Dierennoodhulp
Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
Stichting Rechten voor al wat leeft

Petition Closed

This petition had 1,764 supporters

Share this petition