Victory

Sloboda novinarstvu! Freedom to journalism!

This petition made change with 1,299 supporters!


Novinari trebaju biti zaštićeni od napada, prijetnji, pritisaka, diskreditacija i ucjena. Za slobodu i sigurnost novinara podjednako odgovornost snose i politika i javnost.

Journalists should be protected of attacks, threats, pressure, discreditations and blackmail. Responsibility for freedom and security of journalists is both on politics and Public.

Javnost ravnopravno s politikom i vlasti dijeli odgovornost za slobodu i sigurnost novinara. Novinari, naime, nisu privatni obrtnici, pa niti u rizicima svojeg posla ne bi smjeli biti prepušteni sami sebi, nego bi trebali biti pod zaštitom kako institucija, tako i društva, odnosno javnosti. Štrajk glađu istraživačkog novinara Domagoja Margetića, koji danas traje već trideset i osmi dan pokazao je kako javnost u našim tranzicijskim društvima ne postoji. Interesi, strah, razaranje svih ljudskih odnosa i ono što bismo mogli nazvati socijalnom korupcijom zamijenili su uopće sposobnost javnosti da to bude i normalne društvene odnose. Takva javnost ne može biti jamac niti čuvanja demokratskih i civilizacijskih standarda u jednom društvu, pa time niti slobode i sigurnosti novinara, bez čijeg javnog rada nema i ne može biti demokratskog društva. Potaknuti time, pozivamo vas da na zamolbu istraživačkog novinara Domagoja Margetića vi kao javnost, potpišete ovaj apel naslovljen kao – Deklaracija Sloboda novinarstvu! – kojom ćete jasno i javno dati do znanja da zaštita novinarskih sloboda predstavlja opći i javni interes. Svrha ovog apela nije da ga potpisuju oni koji odlučuju u institucijama, nego vi, građanske i građani koji biste trebali biti javnost kojoj novinari, među kojima i istraživački novinar Domagoj Margetić, služe kao javni radnici u javnom i općem interesu.

#slobodanovinarstvu

Deklaracija Sloboda novinarstvu!

1.

U uvjetima straha, napada, prijetnji, diskreditacija, nema novinarskih sloboda!

2.

Egzistencijalni pritisci na novinare izravno su gušenje novinarskih sloboda i slobode govora i način ograničavanja prava javnosti na javno informiranje.

3.

Novinari služe interesu javnosti. Zato je zaštita novinara od institucionalnih i izvaninstitucionalnih pritisaka prvorazredni javni interes.

4.

Novinari su zaštitnici javnog interesa. Zato je njihov slobodan i nesmetan rad od posebnog društvenog interesa, jer predstavlja održavanje važne ravnoteže između privatnog i javnog interesa. Između interesa skrivanja osjetljivih informacija od javnog interesa od javnosti i interesa i prava javnosti da takve informacije budu razotkrivene i dostupne.

5.

Diskreditacije, difamacije, lažne vijesti i širenje dezinformacija o novinarima, napad je na novinare poput bilo kojeg drugog napada, napad na karakter, osobnost i smišljeni pokušaj da ih se diskreditacijom profesionalnog i privatnog života potpuno diskreditira i predstavi kao nevjerodostojne, što je u novije vrijeme postao sve učestaliji način ušutkavanja i pritisaka na novinare.

6.

Napadi na novinare, napadi su na javnost, javni interes i javno dobro.

7.

Ucjena novinara radnim mjestom, novčanom naknadom za njihov novinarski posao, socijalnim statusom, obiteljskom sigurnosti, a što je sve prisutniji oblik cenzure i ograničavanja kako prava novinara na rad tako i prava javnosti na informaciju, udar je na novinarske slobode i javni interes.

8.

Sigurnosti sloboda novinara predstavlja opći društveni i javni interes.

9.

Nedopustive su, nažalost sve češće, zloupotrebe i korištenje sigurnosih, policijskih, pravosudnih, i drugih institucionalnih aparata, kako bi se vršili organizirani i naručeni pritisci na novinare.

10.

Svi oblici ušutkavanja, napada, prijetnji, pritisaka, diskreditacija i zastrašivanja novinara, predstavljaju oblik korupcije, jer se takvim radnjama uvijek štiti nečiji privatni interes u pravilu na štetu javnog i općeg interesa.

11.

Vlast i javnost moraju pružiti i jamčiti novinarima sigurnost u obavljanju njihove zadaće javnog informiranja.

12.

U interesu javnosti, novinari moraju biti zaštićeni od samovolje, ucjena, pritisaka i prijetnji, te cenzure poslodavaca i mora im biti omogućeno da svoj poziv obavljaju u skladu s etičkim kodeksom i pravilima struke.

13.

Novinari moraju biti zaštićeni i od medijske korupcije, sprege politike, biznisa, marketinga, trgovine utjecajem i interesima u odnosu na sadržaj koji se u medijima prezentira javnosti, pod utjecajem i pritiskom takvih odnosa.

14.

Korištenje javnih sredstava u financiranju medija treba biti usmjereno na podržavanje, pomaganje i razvoj novinarskih sloboda, a ne korišteno kao sredstvo njihovog ograničavanja, trgovine medijskim utjecajem i šutnjom i zloupotrebe uloge javnog informiranja.

15.

Novinarima moraju biti osigurani svi potrebni uvjeti da mogu slobodno, nesmetano i nezavisno raditi svoj javni posao u javnom interesu. Sloboda novinarstva u tom je smislu poseban javni i društveni interes.

16.

Za slobodu novinarstva podjednako su odgovorni i vlast i javnost. Jednako tako i za sigurnost novinara. Novinari rade za javnost i zaslužuju biti pod posebnom zaštitom javnosti.

17.

Odnos prema novinarima, odnos je prema javnom i općem interesu. U znak podrške slobodi novinarstva i podrške novinarima koji doživljavaju napade, prijetnje, diskreditacije, pritiske i ucjene, potpisujemo ovu javnu izjavu kao javni apel za slobodu novinarstvu!Today: Domagoj is counting on you

Domagoj Margetic needs your help with “Citizens: Sloboda novinarstvu! Freedom to journalism!”. Join Domagoj and 1,298 supporters today.