Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndan Gerekçesiz İşine Son Verilen Oyuncular İşe Geri Alınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Sanata yönelik baskı ve saldırıların giderek ağırlaştığına hepimizin tanık olduğu bir dönemde, Bakırköy Belediyesi bünyesinde, kamuya hizmet sunan ödenekli bir Sanat Kurumu olan, Bakırköy Belediye Tiyatroları' ndan, katılımcı, özgürlükçü, demokratik anlayışla, Sanat Kurumlarının ve sanatçıların özerkliğini sağlayan ve geleceklerini güvence altına alan bir yaklaşım bekliyoruz.

Bu anlayışla yapılacak iyileştirmelerin pilot bölgesi olması gereken Bakırköy Belediye Tiyatrosu' nda, oyuncuların 20 yıla varan emeklerine karşın, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarılması Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ve CHP' nin vaadettiği Kültür Sanat Politikasıyla bağdaşmamaktadır.

Tüm ilgilileri sorumluluğa davet ediyoruz:

BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROSU' NDA İŞİNE SON VERİLEN OYUNCULAR İŞLERİNE GERİ ALINSIN.