La Belgique à la COP24... en wel om te werken!

La Belgique à la COP24... en wel om te werken!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Bernard Lambeau started this petition to Gouvernement Belge Charles Michel

Au lendemain d'une marche qui a rassemblé, par temps de pluie, 75.000 personnes en Belgique, quelle stupéfaction de lire dans les journaux que la Belgique n'est pour ainsi dire pas représentée politiquement à la COP24.

Le Soir du 3 Décembre 2018 fait état d'un aller/retour en avion de Mme Marie-Christine Marghem, le jour de l'inauguration. D'une part ça laisse un goût amer sur l'empreinte carbone d'un tel déplacement... D'autre part, ça donne l'impression qu'on y va pour l'inauguration uniquement.

Ce n'est pas sérieux. Nous EXIGEONS une délégation politique d'envergure multi-partite,

1. qui se *déplace*, en train - parce que se déplacer à un tel événement c'est montrer qu'on prend les choses au sérieux,
2. qui nous *représente* plusieurs jours, nous la Belgique de demain,
3. qui *travaille* réellement à *s'entendre* pour mettre la Belgique sur une voie plus sérieuse et respectable,
4. qui *s'engage* sur des objectifs ambitieux
5. qui enfin mette tout en place pour *respecter* politiquement son engagement.

C'est à ce seul prix que nous, marcheurs et solidaires des marcheurs d'hier, pouvons encore prendre demain nos politiques au sérieux... si c'est même encore possible aujourd'hui.

=== NL versie

Na de betoging waaraan op deze regendag 75 000 personen hebben deelgenomen worden we overdonderd door het nieuws dat België politiek feitelijk niet vertegenwoordigd wordt op de COP24.

Le Soir meldt op 3 december dat Marie-Christine Marghem op de dag van de inhuldiging heen en weer zal vliegen. Enerzijds laat het een wrange nasmaak na omtrent de ecologische voetafdruk van die reis. Anderzijds geeft het de indruk dat het alleen om die inhuldiging te doen is.

Dit is niet ernstig. We EISEN een omvangrijke politieke afvaardiging met mensen uit alle partijen,

1. die zich met de trein *verplaatst*, want zich voor zulk gebeuren verplaatsen toont aan dat men het serieus opneemt,
2. die ons, het België van morgen, gedurende meerdere dagen *vertegenwoordigt*,
3. die daadwerkelijk *ijvert* om het *eens* te worden en om België op een ernstiger en
eerbiedwaardiger pad te leiden,
4. die zich *inzet* voor ambitieuze doelstellingen,
5. die tenslotte alles in het werk stelt om die inzet ook politiek te *respecteren*,

Allen tegen die prijs kunnen wij, de betogers en degenen die ze ondersteunen, onze politici morgen nog au sérieux nemen, als het hoegenaamd nog mogelijk is. 

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!