NEEN tegen de ondertekening van de VN Migratie resolutie van MARRAKECH

NEEN tegen de ondertekening van de VN Migratie resolutie van MARRAKECH

Started
November 6, 2018
Petition to
Charles Michel and
Signatures: 14,717Next Goal: 15,000
Support now

Why this petition matters

Started by Jan Modaal

Deze petitie heeft als doel om de beleidsverantwoordelijken en hun respectievelijke partijen in Nederland en België duidelijk te maken dat het ondertekenen van de VN Migratie resolutie in Marakkech voor de ondertekenaars van deze petitie NOT DONE is.

De resolutie werd éénzijdig opgesteld als zou migratie alleen positieve effecten hebben en houdt geen rekening met de wensen van de meerderheid van de burgers van de ontvangende landen.

-- Zo wordt er nergens een onderscheid gemaakt tussen legale en illegale migratie.
-- De ondertekenende landen gaan akkoord om kritische geluiden over migratie te onderdrukken en zich in te zetten voor het belichten van de positieve effecten van migratie.
-- Gezinshereniging moet versoepeld worden
-- Alle migranten, ongeacht hun legale of illegale status, moeten toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals ook de autochtone bevolking die heeft
-- Media die intolerante berichten verspreiden over migranten, mogen niet langer in aanmerking komen voor publiek geld. OP die manier wordt elk kritisch geluid onderdrukt in subsidie-afhankelijke media.
-- Ontvangende landen moeten in groep humanitaire acties ondernemen om "in gevaar verkerende" migranten te gaan redden maar er wordt nergens vermeld dat de geredde personen in de kortsbijgelegen veilige haven kunnen ontschepen wat neerkomt op een officialisering van de bestaande levensgevaarlijke en ergerlijke toestand. 

Het schermen met de term "niet bindend" is volgens de ondertekenaars van deze petitie niet geloofwaardig omdat handige advocaten al snel zullen gebruik maken van een aantal "ondertekende" deelelementen om bij de hogere rechtsmacht aan te dringen uitzonderingen toe te staan.

De ondertekenaars van deze petitie EISEN van de beleidspartijen in België en Nederland dat zij zich aansluiten bij het groeiend aantal (ontvangende) landen zoals Oostenrijk, Verenigde Staten, Australië, Hongarije, Kroatië enz die beslist hebben om de resolutie NIET te ondertekenen. 

Migratie is geen mensenrecht! Dat kan het ook nooit zijn, noch worden.

Bedankt om deze petitie te ondertekenen en om uw collega's, familie en vrienden te informeren. 

https://undocs.org/A/CONF.231/3 (Engelse te tekenen tekst)

 

Support now
Signatures: 14,717Next Goal: 15,000
Support now