Non prohibas o uso dos locais sociais

Petición cerrada

Non prohibas o uso dos locais sociais

Esta petición ha conseguido 274 firmas

Asemblea de Paderne ha iniciado esta petición dirigida a Cesar Longo Queijo (Alcalde de Paderne)

O pasado día 12 de setembro un grupo de veciños de Paderne solicitaron por rexistro o local social de Quintas para levar a cabo unha asemblea aberta. O alcalde de Paderne, César Longo Queijo, denegou esa solicitude. O día 17 de outubro unha segunda asemblea tivo que realizarse nun bar próximo ao denegarse tamén o permiso de uso do local social de Chantada. Os locais sociais foron sufragados polos veciños e veciñas de Paderne, a través dos seus impostos, e agora non os poden usar para algo tan fundamental como o exercizo dos seus dereitos democráticos de reunión. Queremos unha xestión democrática dos recursos municipais, que os veciños e veciñas poidan levar a cabo alí as súas actividades sen ningún tipo de discriminación nin trabas burocráticas ou caciquís.  

//- * -//

El pasado día 12 de septiembre un grupo de vecinos de Paderne solicitaron por registro el local social de Quintas para llevar a cabo una asamblea abierta. El alcalde de Paderne, César Longo Queijo, denegó esa solicitud. El día 17 de octubre una segunda asamblea se tuvo que realizar en un bar próximo al denegarse también el permiso de uso del local social de Chantada. Los locales sociales fueron sufragados por los vecinos de Paderne , a través de sus impuestos, y ahora no los pueden usar para algo tan fundamental como el ejercicio de sus derechos democráticos de reunión. Queremos una gestión democrática de los recursos municipales, que los vecinos y vecinas puedan llevar a cabo allí sus actividades sin ningun tipo de discriminacion ni trabas burocráticas o caciquiles.

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 274 firmas