Petición cerrada

Tallar l'aixeta a l'Estat Espanyol / Cortar el grifo al Estado Español

Esta petición ha conseguido 6.673 firmas


L'Estat ha amenaçat que ens treurà els diners del FLA (Fons de liquiditat autonòmica) si s'utilitza la quota del Referèndum del proper 1 d'Octubre per pagar-lo del qual bona part en depèn dels Pressupostos aprovats per l'any 2017 i que permet subvencionar els serveis més bàsics del país, com són les escoles o els hospitals. També estarien en perill els funcionaris de la Generalitat, que deixarien de cobrar una part del que els correspon, o potser es queden sense sou per part de la Generalitat de Catalunya, per falta de fons.

Entenent, que aquesta amenaça de l'Estat Espanyol ha estat publicada al BOE (Boletín Oficial del Estado) i que ens fica en perill als catalans tant si som independentistes com si no, demanem formalment al President de la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajó, la majoria independentista i al Parlament, per tant, també a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que responguin a l'amenaça de l'Estat, que si la compleixen, des de Catalunya, també els hi tallarem el nostre finançament cap al Govern de Madrid, permetent d'aquesta manera que tots els impostos que generem els catalans, es quedin a Catalunya.

Necessitem MOLTES firmes perquè aquesta petició pugui arribar al Parlament de Catalunya!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Estado nos a amenazado que nos sacará el dinero del FLA (Fondo de Liquilidad autonómica) si utiliza la quota del Referéndum del próximo 1 de Octubre para pagarlo, del cual una buena parte depende de los Presupuestos aprobados por el año 2017 y que nos permite subvencionar los Servicios más básicos del país, como por ejemplo són las escuelas o los hospitales. También estarían en peligro los funcionarios de la Generalitat, que dejarían de cobrar una parte de lo que les corresponde, o puede que se queden sin salario por parte de la Generalitat de Catalunya, por falta de fondos.

Entendiendo, que esta amenaza del Estado Español ha sido publicada al BOE (Boletín Oficial del Estado) y que nos mete en peligro a los catalanes tanto si somos independentistes como si no, pedimos formalment al President de la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajó, la mayoría independentista y al Parlament, por tanto, también a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que respondan a la amenaza del Estado, que si la cumplen, des de Catalunya, también les cortaremos nuestro financiamento hacia el Gobierno de Madrid, permitiendo de esta manera que todos los impuestos que generamos los catalanes, se queden en Catalunya.

¡Necesitamos MUCHAS firmas porqué esta petición pueda llegar al Parlament de Catalunya!Hoy: Marc cuenta con tu ayuda

Marc Blanch necesita tu ayuda con esta petición «Carles Puigdemont i Casamajó: Tallar l'aixeta a l'Estat Espanyol / Cortar el grifo al Estado Español». Únete a Marc y 6.672 personas que ya han firmado.