Sex workers in Groningen say NO to the mandatory registration!

Petition Closed

Sex workers in Groningen say NO to the mandatory registration!

This petition had 278 supporters

PROUD Dutch Union for Sexworkers started this petition to burgemeester@groningen.nl

De sekswerkers uit Groningen en PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland, maken zich zorgen over de illegale registratie van bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers. Dit gebeurt middels een verplicht intakegesprek en afgifte van een registratiepas in de gemeente Groningen. Zowel de intake procedure als de registratie van gegevens zijn ernstige mensenrechten schendingen en een overtreding van privacywetgeving. 

Het verplichte intakegesprek is illegaal, stigmatiserend en vernederend. Bovendien heeft verplichte registratie serieuze negatieve gevolgen, waaronder profilering bij politie en discriminatie door autoriteiten. Daarnaast kan overheidsregistratie gevaren opleveren voor sekswerkers die uit het buitenland komen of in het buitenland verblijven. Sekswerk is immers niet overal een legaal beroep.

Sekswerkers zullen Groningen verlaten, hebben dit al gedaan of kiezen ervoor om illegaal te werken. Illegaal werkende sekswerkers hebben geen toegang tot het rechtssysteem. Daardoor hebben sekswerkers een groter risico op het ervaren van geweld.

Groningse sekswerkers en PROUD willen dat de gemeente Groningen het beleid heroverweegt en afziet van de verplichte intake en registratie.

---

Sex workers in Groningen and PROUD, the Dutch union for sex workers, are concerned about the illegal registration of personal data of sex workers. This is happening through the mandatory intake and distribution of a registration card in the city of Groningen. Both the intake procedure as the registration of personal data are serious violations of human rights and a breach of privacy laws.  

The mandatory intake is illegal, stigmatizing and humiliating. It has serious consequences, including profiling by the police and discrimination by the authorities. In addition, the mandatory intake can also be potentially dangerous for foreign sex workers and/or sex workers that still live abroad, as sex work is not legal everywhere.

Sex workers will leave Groningen, have done this already or will choose to work illegally. Illegal working sex workers have no acces to the legal system, thereby being at greater risk of experiencing violence. 

The sex workers of Groningen and PROUD want the city of Groningen to reconsider its policy and stop the mandatory intake and illegal registration.

 

Petition Closed

This petition had 278 supporters