กรุณาปิดเสียงโฆษณา ภายในสถานีและในรถไฟฟ้า

กรุณาปิดเสียงโฆษณา ภายในสถานีและในรถไฟฟ้า

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org
N A ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ผู้บริหาร (บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) และ

การงดเว้นการใช้เสียงในรถไฟฟ้าเป็นมารยาทประการสำคัญที่สุดในการอยู่ในพื้นที่สาธารณะแคบๆ ร่วมกัน ในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ในญี่ปุ่น การเปิดเสียงเตือนและเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์มือถือขณะอยู่บนขนส่งมวลชนสาธารณะทุกชนิดเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือจริยธรรม

กรุงเทพมหานครเองก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน และทางสถานีเองก็มีการย้ำเตือนถึงมาตรการในการขอให้ผู้ใช้บริการงดเว้นการส่งเสียงดังภายในบริเวณสถานีและในรถไฟฟ้าอยู่เสมอ แต่สิ่งที่เราเห็นว่าลักลั่นคือเจ้าของพื้นที่รถไฟฟ้าทั้งง BTS และ MRT เอง ต่างก็ละเลยเรื่องนี้เสียเองดังจะเห็นได้จากเสียงจากจอสื่อโฆษณาในบริเวณสถานีและในรถไฟฟ้า ที่นับวันจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ

อนึ่ง การจะดูโฆษณาหรือไม่ ควรเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการบนรถไฟฟ้า (ซึ่งไม่ได้จ่ายค่าโดยสารเพื่อขึ้นมาดูโฆษณา) การใช้เสียงรบกวนหรือจูงใจเพื่อให้ชมโฆษณา จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ท่านไม่ควรทำได้ในทางทฤษฎีอยู่แล้ว เราจึงปรารถนาจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คำขอจากพวกเราทุกคนคือ ท่านเองก็ต้องหยุดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการใช้โฆษณาที่มีเสียงด้วย เพื่อให้คำขอให้ผู้ใช้บริการงดใช้เสียงดังเพื่อความสงบภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้าจะสามารถทำให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ ดังที่ปรากฏในประเทศที่เจริญแล้วอื่นๆ

และเราไม่ได้ต้องการให้ท่านหรี่เสียง เราเรียกร้องให้ท่านงด และปิดการใช้เสียง เพื่อเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เพราะท่านจำต้องเป็นทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี และจะต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการรณรงค์จริยธรรมในเรื่องนี้ของท่านด้วยการปล่อยปละละเลย ไม่เป็นตัวอย่างเสียเอง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org