Victory

Basurahan ang dagdagan hindi ang basura

This petition made change with 106 supporters!


Basurahan ang dagdagan◦ Basura ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha na madalas na nagdudulot ng malaking pinsala sa atin.Hindi dapat dito ipagwalang bahala,dapat ito ay aksyunan na agad.Mga kalat sa kalsada ay wag baliwalain dapat ang mga ito ay linisin.Kung kaya't Basurahan ang ipakalat hindi ang basura.Ang paraang ito ay malaking tulong upang pagbaha ay maiwasan.At ang mga basura sa kalsada ay mabawasan o tuluyang mawala na na.Kalikasan ay alagaan ito ay para rin sa ating kapakanan .Kung kaya't Basurahan ang dagdagan hindi ang Basura.Today: Manny is counting on you

Manny Toledo needs your help with “Brgy.Captain: Basurahan ang dagdagan hindi ang basura”. Join Manny and 105 supporters today.